Zmiana czasu zimowego na letni i jej wpływ na czas pracy pracowników

Stosownie do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016 (Dz. U. z 2012 r., Nr 33), czas letni środkowoeuropejski wprowadza się w 2015 roku dnia 29 marca o godzinie 2.00 poprzez zmianę wskazań zegarów z godziny 2.00 na godzinę 3.00. Zmiana czasu z zimowego na letni nie może powodować dla pracowników żadnych negatywnych konsekwencji. Niedopuszczalne jest zatem zmniejszanie pracownikom wynagrodzenia za pracę w ciągu ww. nocy, czy też nakazywanie „odpracowania” 1 godziny.

Niewykonywanie pracy przez ww. 1 godzinę jest, wg nas, przestojem uregulowanym w art. 81 kodeksu pracy. Pracownicy pozostają bowiem w gotowości do świadczenia pracy przez pełne 8 godzin, a świadczą ją krócej ze względu na okoliczności od nich niezależne. Pracownicy, którzy otrzymują pensję miesięczną w stałej wysokości oraz pracownicy wynagradzani stawką godzinową, otrzymać winni zatem swoje normalne wynagrodzenie, zaś osoby otrzymujące inne wynagrodzenie (np. akordowe) dostaną za ten czas 60% ich wynagrodzenia wyliczanego w oparciu o właściwe przepisy. Pamiętajmy jednocześnie, iż każdemu pracownikowi należy zagwarantować przynajmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu doby oraz 35 godzin w ciągu tygodnia. Jeżeli wskutek zmiany czasu miałoby się okazać, iż liczba godzin wypoczynku pracowników spadnie poniżej wskazanych wyżej norm, koniecznym będzie zmodyfikowanie grafików czasu pracy i przesunięcie godzin rozpoczęcia pracy.


Przeczytaj

* * * * *

 

Zespół kancelarii SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

Poznań, marzec 2015 r.

SZUSZCZYŃSKI Kancelaria Prawa Pracy

ul. Poznańska 62/93

60-853 Poznań

tel. +48 61 843 87 58

fax +48 61 622 93 62

www.szuszczynski.pl

kancelaria@szuszczynski.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater