V Morskie Regaty Żeglarskie Konfederacji Lewiatan

To już piąte, a więc jubileuszowe regaty morskie Lewiatana. Nasze spotkanie będzie miało charakter integracyjno-promocyjny, połączymy bowiem tradycyjne regaty żeglarskie z możliwością promowania uczestniczących w nich firm.

Poza ekspozycją logotypów firm na banderach, koszulkach, roll-upach i na tablicy sponsorskiej, oferujemy wieczór promocyjny, podczas którego każda z firm może przedstawić pozostałym informacje na swój temat (misja, wartości, oferta handlowa).

Termin i miejsce

23.05-30.05.2015; Pula – Rovinj – Novigrad – Pula (Chorwacja)

Właściwe regaty rozpoczną się 27 maja.

Organizator

Organizatorem regat jest Konfederacja Lewiatan, w imieniu której występuje firma PHUT „SKYSAIL” S.C. Piotr Wroński, Maciej Mikulski z siedzibą w Olsztynie, ul.  Pieniężnego 15, organizująca cztery poprzednie edycje regat morskich.

Do udziału w regatach zapraszamy załogi reprezentujące

  1. związki branżowe i regionalne należące do Konfederacji Lewiatan
  2. firmy członkowskie bezpośrednie oraz należące do związków branżowych
    i regionalnych Konfederacji Lewiatan (pojedynczo i załogi łączone z kilku firm)
  3. Zarząd, Radę Główną i Biuro Konfederacji Lewiatan
  4. Uwaga! Każda załoga zdecydowana wziąć udział w IV Regatach może zarekomendować jedną dodatkową załogę sympatyków Lewiatana (niespełniającą powyższych warunków). Organizator Regat ma prawo nieprzyjęcia takich zgłoszeń bez podawania przyczyn. Obowiązkiem załogi rekomendującej jest dbanie o przestrzeganie przez załogę rekomendowaną regulaminu regat i dobrych obyczajów żeglarskich.

 

Skład załogi

Decyzję o liczbie członków załogi podejmuje zgłaszający. Na jachtach, które planujemy wyczarterować, może płynąć maksymalnie 8 osób (3 kabiny 2-osobowe i 2 miejsca w mesie), ale miejsca w mesie są mniej komfortowe. Jeśli skorzystają Państwo z usług skipera i stewarda z firmy organizującej regaty – zajmą oni miejsca w mesie.

Koszty

Koszty dojazdu i udziału w regatach pokrywają załogi. Ostateczny koszt regat będzie zależeć od: liczby zgłoszonych załóg, liczby członków załogi oraz wybranego wariantu wyżywienia. Po 4 listopada br. SKY SAIL przedstawi formularz zgłoszeniowy w pliku Excel, który jest jednocześnie kalkulatorem kosztów.

Dojazd

Ze względu na trudności ze skalkulowaniem liczby uczestników regat nie jesteśmy w stanie zaproponować Państwu lotu czarterowego do Chorwacji i z powrotem. Sugerujemy jak najszybsze podjęcie decyzji o udziale w regatach i wykupienie dla załóg biletów lotniczych. Do Puli wygodnie dojeżdża się też samochodem.

Termin zgłoszeń

Regaty odbędą się, jeśli zgłosi się co najmniej 10 załóg. Ze względu na konieczność potwierdzenia rezerwacji jachtów oraz ustalenia finalnych kosztów prosimy o wstępne zgłoszenie uczestnictwa do 25 listopada 2014 r. do godz. 12.00. na adres mailowy:

zgajewski@konfederacjalewiatan.pl

Po potwierdzeniu przez Konfederację Lewiatan, że regaty się odbędą, zainteresowane firmy powinny zawrzeć umowy ze SKYSAIL i opłacić zaliczki najpóźniej do 10 grudnia 2014 r. Szczegółowe warunki zawiera projekt umowy (w załączeniu).

Umowa uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Informacje o regatach

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater