Ordynacja podatkowa – konsultacje Lewiatana


Przekazujemy do konsultacji kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej przygotowane przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego.

Są to założenia ustawy, która wg. Pani Premier Ewy Kopacz zmieni relacje między urzędnikiem a podatnikiem, wprowadzić ma równowagę między interesem podatnika a interesem publicznym. Kierunkowy materiał przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pod kierownictwem pana profesora Leonarda Etela.

Dokument składa się z dwóch części, gdzie w pierwszej przedstawione zostały cele nowej regulacji i środki realizacji, a w drugiej najważniejsze instytucje składające się na zakres przedmiotowy nowej ordynacji.

Założenia zakładają, że w ordynacji podatkowej określone zostaną ogólne zasady prawa podatkowego, m.in. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników, zasada zakazu nadużywania prawa oraz zasada pragmatyzmu. Ponadto znajdą się w niej podstawowe prawa i obowiązki podatników oraz narzędzia wsparcia podatnika w prowadzeniu działalności gospodarczej i uzyskiwaniu informacji podatkowej.

Uwagi prosimy przesyłać na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl do 10 kwietnia br.ia br.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater