Konferencja „Efektywne przetwarzanie danych osobowych”, 17 kwietnia br.

Iron Mountain, Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych
we współpracy z Wierzbowski Eversheds oraz Konfederacją Lewiatan
zapraszają na szkolenie w ramach Akademii Lewiatana:

Efektywne
przetwarzanie informacji
i danych osobowych

17 kwietnia 2015 r.
Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

Partnerzy:


Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty nt. efektywnego przetwarzania danych osobowych, podczas których, chcemy poruszyć praktyczny i istotny temat dla każdego przedsiębiorcy – jak skutecznie chronić przetwarzane informacje i jak eliminować ryzyko ich utraty. Z drugiej strony przedstawimy te przepisy prawa, które wprost zobowiązują do należytego przetwarzania danych osobowych. Podczas interaktywnych warsztatów opowiemy, co nowego w ustawie o ochronie danych osobowych, jakie są nowe obowiązki i kompetencje Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Celem spotkania jest poruszenie następujących zagadnień:

 • Jakie przepisy prawa zobowiązują nas do należytego przetwarzania i przechowywania informacji? Jak interpretować przepis „Każda osoba przechowująca dane osobowe zobowiązana jest do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków celem zabezpieczenia tych danych”?
 • Czy zmiana przepisów w nowelizacji o ustawie o ochronie danych osobowych, która wprowadza nowe obowiązki Administratora Danych Osobowych, znacznie zmieniając jego kompetencje, pomoże przedsiębiorcom eliminować ryzyko utraty danych?
 • Co robić by przechowywane przez przedsiębiorców informacje były bezpieczne i jak eliminować ryzyko ich utraty ? Case study – przykład przetwarzania danych osobowych przez pracodawców, jakie dane i jak długo mogę być przechowywane.
 • Digitalizacja danych – czyli jak efektywnie i bezpiecznie przechowywać informacje.
 • E-teczka jako forma nowoczesnego i bezpiecznego przetwarzania informacji pracowniczych.

Akademia Lewiatana jest kierowana do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2015 r.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

9.30 – 10.00
Rejestracja

10.00 – 10.15
Powitanie uczestników, przedstawienie zakresu warsztatów

10.15 – 12.00
Zmiany w przepisach dotyczących ustawy o ochronie danych osobowych
Andrzej Lewiński, Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Nowe kompetencje ABI
 • Obowiązek szkoleniowy

12.00 – 12.15
Przerwa kawowa

12.15 – 13.30
Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców
Arwid Mednis, Partner, Kancelaria Wierzbowski Eversheds

 • Jakie przepisy zobowiązują pracodawców do przechowywania danych pracowniczych?
 • Kategoryzacja danych pracowniczych oraz okres czasu w  jakim powinny być przechowywane?
 • Warunki techniczne i organizacyjne w jakich dane te powinny być przechowywane

13.30 – 14.15
Lunch

14.15 – 15.15
Skuteczne i efektywne przechowywania dokumentów, w tym informacji
Marek Bugała, Partner, Iron Mountain Polska

 • Business Process Managment – na czym polega i jak wspiera firmy w codziennej pracy
 • Bezpieczeństwo przechowywanych informacji
 • Przechowywanie danych osobowych przez pracodawców – czyli różnice w przechowywaniu dokumentów papierowych vs wersja elektroniczna
 • E-teczka – czyli jak skutecznie eliminować ryzyko utraty danych pracowniczych

15.15
Konkurs wizytówkowy oraz networking przy kawie

Marek Bugała
17 letnie doświadczenie w prowadzeniu outsourcingu. W swoim 20 letnim doświadczeniu zawodowym, swoje kwalifikacje podwyższał pracując dla branż HR, informatyki, finansów, w tym 17 lat w branży IT. Kapitalne doświadczenie w prowadzeniu projektów zarządzania dokumentacją i outsourcingu. Zaangażowany w projekty dla Sun Microsystem, Xerox, HP, Grupa Orange. W Iron Mountain Polska od 2013 roku, gdzie skutecznie zarządza działem handlowym oraz marketingiem.

Andrzej Lewiński
Andrzej Lewiński jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Gdańsku. Odbył aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku zakończoną egzaminem sędziowskim, złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych. Andrzej Lewiński ukończył roczne, podyplomowe Studium Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej oraz dwusemestralne Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił liczne funkcje w administracji publicznej, w tym: Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego i w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Ostatnio prowadził Kancelarię Prawną w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, przekształceniach własnościowych i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, polityce i funkcjonowaniu handlu wewnętrznego, modelach dystrybucji w Europie, polityce konsumenckiej oraz zagadnieniach związanych z działalnością małych i średnich przedsiębiorstw.

Dr Arwid Mednis
Partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie telekomunikacyjnym, ochronie danych osobowych i partnerstwie publiczno-prywatnym. W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 jako przewodniczący. Jest członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej. Ma rozległe doświadczenie w pracach dla sektora telekomunikacyjnego, m.in.uczestniczył w szeregu postępowań sądowych i administracyjnych jako reprezentant TP S.A. oraz brał udział w pracach przy tworzeniu jednego z trzech operatorów sieci telefonii komórkowej w Polsce. Jest docentem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych i prawa telekomunikacyjnego, a także autorem licznych publikacji w zakresie swoich specjalizacji. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych.


Partnerzy:

Partner wspierający:

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Anna Kalicka-Motawa
Departament Rozwoju Organizacji Konfederacji Lewiatan
e-mail: akalicka@konfederacjalewiatan.pl

Agnieszka Narewska
Specjalista ds. marketingu, Iron Mountain Polska Sp. z o.o.
e-mail: anarewska@emea.ironmountain.com

Lewiatan

Konfederacja Lewiatan

ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa

Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910

www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater