Aktywność Zarządu

W dniu 10 kwietnia Jacek Kulik uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym członków Komitetu Monitorującego WRPO w Poznaniu, a 13 kwietnia – w Warszawie.

14 kwietnia Krystyna Woźniak uczestniczyła w spotkaniu Rady Dyrektorów Personalnych Konfederacji Lewiatan.

16 kwietnia Krzysztof Kłosowicz reprezentował WZP Lewiatan na uroczystości zakończenia XVIII Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater