Aktywność Zarządu

17 kwietnia Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na konferencji „Nowa ustawa OZE – kolejny krok w kierunku urynkowienia odnawialnych źródeł energii” w Warszawie.

20 kwietnia Jacek Kulik wziął udział w pierwszym posiedzeniu nowo powołanego Komitetu Monitorującego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Jacek Kulik reprezentuje WZP Lewiatan w Komitecie. Relacja ze spotkania tutaj.

Tego samego dnia, tj. 20 kwietnia, Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na posiedzeniu Rady Programowej TVP Poznań.

21 kwietnia Krzysztof Kłosowicz wziął udział w Forum Gospodarczym Metropolii Poznańskiej, a Jacek Silski w Gali Poznański Lider Przedsiębiorczości. Tego dnia odbyło się także posiedzenie Zarządu WZP Lewiatan, w którym uczestniczyli: Jacek Silski, Krystyna Woźniak, Krzysztof Kłosowicz i Jacek Kulik.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater