Konfederacja Lewiatan i Komisja Sejmowa Finansów Publicznych zapraszają na konferencję „Rola państwa w nadzorze nad działalnością firm pożyczkowych”

Szanowni Państwo,

Projekt zmiany ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przygotowany przez Ministerstwo Finansów zakłada zwiększenie ochrony interesów konsumentów. Nowe rozwiązania legislacyjne będą miały znaczący wpływ na uporządkowanie sektora pożyczkowego a także na jakość i cenę oferowanych produktów. Dlatego też chciałabym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji „Rola państwa w nadzorze nad działalnością firm pożyczkowych”, którą Konfederacja Lewiatan organizuje pod patronatem sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Podczas konferencji zaprezentujemy raport „Rola państwa w nadzorze nad działalnością firm pożyczkowych. Oczekiwania konsumentów” i zorganizujemy debatę ekspertów,
w czasie której będziemy się zastanawiali jak przygotować przepisy, które łączyłyby ochronę jednostki i prawa konsumenta z interesami przedsiębiorców.

Konferencja odbędzie się 7 maja 2015 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, a wezmą w niej udział przedsiębiorcy, politycy, ekonomiści oraz prawnicy.

Serdecznie zapraszam

Henryka Bochniarz
Prezydent Konfederacji Lewiatan

15:00

Rejestracja i powitalna kawa

15:30

Otwarcie konferencji
Krystyna Skowrońska
, Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych, Sejm RP
Lech Pilawski
, Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

16:00

Rola państwa w nadzorze nad działalnością firm pożyczkowych.
Oczekiwania konsumentów.
Raport Instytutu Badań Strukturalnych


prezentuje:
Piotr Lewandowski
, Prezes Zarządu w Fundacji Naukowej Instytut Badań Strukturalnych

16:30

Czy rynek pożyczkowy powinien być regulowany?
Jak mógłby wyglądać nadzór państwa nad działalnością
firm pożyczkowych?

moderuje:
dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Główna Ekonomistka Konfederacji Lewiatan

uczestnicy:
Krystyna Skowrońska, Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych, Sejm RP
dr Ryszard Petru, ekonomista, Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (tbc)
Izabela Dąbrowska-Antoniak, Dyrektor Działu Prawnego, Federacja Konsumentów

17:30

Zakończenie konferencji


Rola państwa w nadzorze
nad działalnością firm pożyczkowych
Warszawa, 7 maja 2015 r.
Sala Kolumnowa, SEJM RP, Wiejska 4/6/8

Uczestnicy konferencji proszeni są o zabranie dowodów osobistych
do okazania przy wejściu do gmachu Sejmu RP.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba uczestników jest ograniczona.
O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 938/940, faks 48 (22) 55 99 910
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl,
gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater