Pierwsze posiedzenie nowo powołanego Komitetu Monitorującego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020  szczegółowy opis osi priorytetowych programu operacyjnego

W dniu wczorajszym tj. 20 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanego Komitetu Monitorującego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Po raz pierwszy w formule wyboru uwzględniono partnerów społecznych i gospodarczych, delegowanych przez organizacje reprezentatywne, zasiadające w Komisji Trójstronnej.

Przedstawicielem Konfederacji Pracodawców LEWIATAN w Komitecie jest Jacek Kulik Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN oraz Bożena Jasińska, jako zastępca, z Forum Gospodarczego Powiatu Czarnowsko-Trzcianeckiego.

Na wczorajszym posiedzeniu uchwalono regulamin, w oparciu o który przez najbliższe lata będą zapadały kluczowe decyzje, związane z wydatkowaniem środków, pochodzących z funduszy europejskich.  W nowej perspektywie wraz z wkładem budżetu Państwa środków tych będzie ponad 2,9 mld euro.

Przegłosowano również pierwsze kryteria wyboru projektów dla czterech działań w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz siedem kryteriów wyboru projektów działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z czego cztery działania są pozakonkursowe i zarezerwowane dla Powiatowych Urzędów Pracy oraz Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Pierwszych konkursów w ramach EFS można spodziewać się jeszcze w II kwartale. Niestety konkursy dla przedsiębiorców będą ogłoszone dopiero w II półroczu.

Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego odbędzie się 29 maja lub 16 czerwca. Zostaną na nim wyjaśnione zastrzeżenia Komisji Europejskiej, do dokumentów, będących przedmiotem wczorajszej dyskusji oraz przedstawione nowe wytyczne dla kolejnych działań w ramach WRPO.

W załączeniu wersja robocza Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, które przegłosowano podczas wczorajszego spotkania. Z uwagi na liczne zastrzeżenia Komisji Europejskiej mogą one jednak ulec modyfikacjom.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater