Aktywność Zarządu

28 kwietnia Jacek Kulik wziął udział w konferencji Lewiatana „Bilans kapitału ludzkiego” w Warszawie, a Zbigniew Stochalski otworzył i uczestniczył w szkoleniu WZP Lewiatan „Możliwości pozyskania dofinansowania UE w ramach pierwszych konkursów”.

4 maja odbyło się spotkanie Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego WZP Lewiatan za 2014 r.

5 maja Krzysztof Kłosowicz reprezentował WZP Lewiatan na spotkaniu z Janem Grabkowskim, Starostą Powiatu Poznańskiego: „Metropolia Poznań czy Wielkopolska jej potrzebuje, jaka powinna być, czego oczekujemy?” „Metropolia – ambicje elit czy oddolna potrzeba”.

6 maja odbyło się posiedzenie Zarządu WZP Lewiatan. Ponadto Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na uroczystości odsłonięcia pomnika Ignacego Paderewskiego, a wraz z Krystyną Woźniak – na Gali Nagród Prezydenta RP.

7 maja Jacek Kulik i Małgorzata Animucka uczestniczyli w spotkaniu z przedsiębiorcami z Gołańczy. Spotkanie zorganizowali Burmistrz Gołańczy i WZP Lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater