Złej klauzuli unikania opodatkowania nie będzie

Klauzula unikania opodatkowania została usunięta z projektu zmian ordynacji podatkowej. Interweniowała premier Ewa Kopacz. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan cieszy się z takiej decyzji i wierzy, że nie jest ona determinowana zbliżającymi się wyborami, ale powrotem do debaty i analizy skutków wprowadzenia tak niebezpiecznych dla podatników przepisów.

W cieniu debaty nad kierunkowymi założeniami nowej – „przyjaznej” ordynacji podatkowej trwały prace nad jej dużą nowelizacją, o których w ostatnim czasie niewiele się mówiło. Zakłada ona wprowadzenie tzw. klauzuli obejścia prawa podatkowego, która wbrew deklaracją premier Ewy Kopacz zdecydowanie nie jest przykładem tworzenia prawa „z myślą o 99 proc. uczciwych podatników”. Klauzula miała posłużyć Ministrowi Finansów do ścigania przedsiębiorców oraz sankcjonowania legalnych działań biznesowych podejmowanych przez podatnika. Jednocześnie ograniczając prawo do uzyskiwania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. Nowe regulacje zdecydowanie miałyby negatywny wpływ na rozwój i finanse przedsiębiorców oraz doprowadziłyby do znacznego pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Konfederacja Lewiatan wielokrotnie w trakcie konsultacji społecznych wskazywała na potrzebę dogłębnej analizy potencjalnych skutków dla podatników proponowanych przepisów, łącznie z odwołaniem się do praktyk światowych. Wskazywała na konieczność zachowania standardów regulacji, które ochronią uczciwych podatników, świadomie kierujących swoimi interesami podatkowymi.

– W naszej ocenie kształt klauzuli zaproponowany w projekcie nie spełniał oczekiwanych standardów szczegółowości i kompletności, przez co stanowił zagrożenie, nie tylko dla firm uchylających się od opodatkowania, ale wszystkich podatników, w tym również tych z sektora małych i średnich przedsiębiorców – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

List do premier Ewy Kopacz

Opinia do projektu ustawy o zmianie Ordynacji podatkowej

Opinia uzupełnienie

List i opinia wysłane do Ministerstwa Finansów

Pismo w sprawie reprezentanta w Radzie

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater