Relacja ze spotkania przedsiębiorców z powiatu szamotulskiego z przedstawicielami WZP Lewiatan.


9 kwietnia br. w szamotulskim Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie, na które zaprosili przedsiębiorców gminy Szamotuły Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek oraz Zarząd Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan reprezentowany przez Dyrektora Biura Zarządu Małgorzatę Animucką, Wiceprezesa Związku Jacka Kulika i Andrzeja Drygasa eksperta związku. Celem spotkania było zaprezentowanie wspólnych obszarów współpracy Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan z lokalnymi przedsiębiorcami. Lewiatan zaanonsował udział ekspertów, którzy mogą pomóc w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

 


Co to jest Lewiatan? Wielkopolskie Związek Pracodawców LEwiatan (WZP Lewiatan) skonfederowany jest w Konfederacji lewiatan i dzięki skupieniu czołowych przedstawicieli pracodawców z naszego województwa skutecznie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobez władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników. WZP skupia 150 przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających blisko 20 tys. pracowników. Poprzez struktury krajowe związek ma pośredni wpływ na parlamentarzystów, na treść stanowionego prawa. Regularny lobbing ma szanse zadziałać jak kropla o skałę i wymóc większą przejrzystość przepisów dotyczących przedsiębiorczości.

 

Ze strony zaledwie kilku pracodawców, którzy byli na spotkaniu padły zasadnicze pytania – co Lewiatan może zaoferować przedsiębiorców. Wiceprezes Kulik powiedział, że Lewiatan może w odczuwalny sposób pomóc przedsiębiorcom. Posłużył się przykładem poznańskiego przedsiębiorcy, który miał zapłacić 650 tys. zł niesłusznie naliczonych należności. Taka kwota to oczywiście gwóźdź do trumny większości firm. WZP Lewiatan wybronił przedsiębiorcę. Większa organizacja może pozwolić sobie na usługi dobrych prawników. Pojedynczy przedsiębiorca ma niewielkie szanse również w sporze z takimi instytucjami jak ZUS czy urząd skarbowy. Zrzeszenie w dużej grupie, wspomaganej przez ekspertów daje większe szanse powodzenia.

 

Lewiatan stawia sobie bardzo ambitne cele jak:

 

 1. Ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców,
 2. Oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej i ustawodawstwa, dotyczącego interesów pracodawców,
 3. Reprezentowanie interesów społecznych i gospodarczych pracodawców w regionie,
 4. Rozwój dialogu społecznego,
 5. Społeczna odpowiedzialność biznesu,
 6. System edukacji zgodny z potrzebami rynku pracy,
 7. Zapobieganie o konkurencyjność wielkopolskiej gospodarki i sukcesy wielkopolskich przedsiębiorców.

 

 

Warto też przyjrzeć się postulatom WZP Lewiatan, który zabiega o następujące zagadnienia:

 

 • liberalizację praca pracy,
 • obniżenie podatków, uproszczenie systemu podatkowego,
 • intensyfikację wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej i dotacji z budżetu państwa,
 • ograniczenie biurokracji poprzez zwiększenie kompetencji i odpowiedzialności urzędów,
 • udział w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz Komisji Trójstronnej,
 • obronę i reprezentowanie interesów członków Związku
 • podejmowanie działań na rzecz obniżenia podatków lokalnych w celu obniżenia kosztów funkcjonowania firm,
 • rozwijanie organizacji – rozszerzenie zasięgu terytorialnego, umacnianie pozycji Związku w ogólnokrajowych strukturach pracodawczych.

 

 

Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy podkreślali nadmierne skomplikowanie przepisów prawnych, jeden z nich mówił o zacofanym o 15 lat sposobie działania szamotulskiego oddziału ZUS i postulował ściślejszą współpracę wszystkich urzędów z jakimi ma do czynienia przedsiębiorca. Zwrócił też uwagę, że szamotulscy przedsiębiorcy wolą zakładać firmy w Poznaniu, ponieważ są tam bardziej anonimowi. Powinno to być sygnałem do działania w celu zatrzymania potencjalnych podatników, którzy tu mieszkają, a podatki wpływają do poznańskiej kasy.

 

Burmistrz Włodzimierz Kaczmarek stwierdził, że w odróżnieniu np. do organizacji pozarządowych, które objęto zainteresowaniem i troską nasi lokalni przedsiębiorcy zostali pozostawieni sami sobie i to zamierza zmienić. Członkostwo w WZP nie może wiązać się wyłącznie z płaceniem kolejnych składek. Zaproponował dwie rzeczy: po pierwsze zorganizowanie ponownego spotkania z samymi przedsiębiorcami, a po drugie rolę gminy jako aktywnego partnera WZP Lewiatan. Burmistrz, który również jest pracodawcą i pracownikiem jednocześnie, byłby reprezentantem naszych lokalnych przedsiębiorców. WZP musi sprawdzić, czy ich statut daje możliwość takiego partnerstwa z gminą. Burmistrz Kaczmarek już zaprasza przedsiębiorców na spotkanie, które może odbyć się za mniej więcej miesiąc w szamotulskich UMiG. Stwarza to szanse na przedstawienie przez przedsiębiorców i pracodawców poglądów na celowość zrzeszania się i wyrażenia swoich oczekiwań co do formy współpracy.

 

 

 

Tekst pochodzi z gazety „Z życia gminy i miasta Szamotuły”.
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater