Czytanie sprawozdań finansowych – kurs dla menadżerów

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, członek WZP Lewiatan, zaprasza do udziału w kursie Czytanie sprawozdań finansowych – kurs dla menadżerów (24 godziny zajęć).

Najbliższa grupa rozpocznie zajęcia w sobotę 23 maja 2014r. o godz. 8.00 w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 18.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób mających w sytuacjach zawodowych styczność z informacjami finansowymi, szczególnie sprawozdaniami finansowymi. Kurs skierowany jest głównie do przedstawicieli kadry kierowniczej (członków zarządów, członków rad nadzorczych, właścicieli spółek), którzy nie posiadają wykształcenia ekonomicznego. Kurs może się okazać przydatny także dla: prawników, analityków, prywatnych inwestorów, brokerów oraz agentów ubezpieczeniowych, kierowników i dyrektorów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

Celem kursu jest nabycie umiejętności prawidłowego i kompleksowego „czytania” sprawozdań finansowych (od ogółu do szczegółu). Uczestnik kursu zapozna się z zagadnieniami powiązanymi ze sprawozdawczością finansową, jak sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych, prawo podatkowe i bilansowe. Słuchacze kursu poznają wpływ decyzji podejmowanych przez piony niefinansowe na wyniki uzyskiwane przez podmiot gospodarczy i sposoby kształtowania właściwego obrazu wyników i sytuacji majątkowo-finansowej. W trakcie kursu słuchacze będą mieli możliwość dyskusji na temat własnych problemów i wątpliwości, które spotykają w życiu zawodowym.

Link do oferty i formularza zgłoszeniowego:

http://www.skwp.poznan.pl/szkolenia/czytanie-sprawozdan-finansowych-kurs-dla-menadzerow-(24-godziny-zajec)-nowosc–116

PROGRAM KURSU:

• Organizacja rachunkowości w podmiotach gospodarczych

  • Elementy sprawozdań finansowych
  • Struktura bilansu i rachunku zysków i strat
  • Wpływ polityki rachunkowości na obraz finansowy podmiotów gospodarczych
  • Różnice pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym
  • Metody analizy kondycji i wyceny wartości podmiotów gospodarczych
  • Krótkoterminowe decyzje finansowe i zarządzenie wartością
  • Sporządzanie, badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
  • Rola rad nadzorczych w procesie sprawozdawczości finansowej
  • Wykrywanie błędów i oszustw w sprawozdaniach finansowych

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Data

Ilość godzin

Godziny zajęć

23-05-2015

6 godz.

8,00-13,00

24-05-2015

6 godz.

8,00-13,00

20-06-2015

6 godz.

8,00-13,00

21-06-2015

6 godz.

8,00-13,00

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater