Konfederacja Lewiatan, BGK, PKO Bank Polski, Enterprise Investors zapraszają na bezpłatną konferencję ” Kapitał na rozwój – nowe możliwości 2015″ Poznań, 21 maja 2015


Szanowni Państwo,

Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują, w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla przedsiębiorców do ciągłych zmian i dostosowywania firm do nowych warunków. Aby dynamicznie zwiększać wielkość produkcji, wprowadzać innowacyjne technologie, poszerzać rynki zbytu – trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania.

Szanując Państwa czas podczas czterogodzinnej konferencji, do udziału w której serdecznie zapraszamy, przedstawimy Państwu sposoby rozwiązania powyższego problemu.

Przygotowaliśmy dwa merytorycznie powiązane bloki tematyczne:

 • poranny – przedstawimy cztery uzupełniające się instrumenty finansowe obejmujące: kredyt technologiczny na innowacyjne technologie, ułatwiony dostęp do finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE oraz fundusze private equity i venture capital. Firmom rozpoczynającym działalność zaproponujemy usługi funduszy Business Angel/Anioły Biznesu. W tej części konferencji zaplanowaliśmy również udział przedstawiciela zarządu znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych wyżej instrumentów finansowych;
 • południowy – planujemy 4 interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji. Wszystkie warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków / case studies.

Prowadzący konferencję to wysokiej klasy eksperci-praktycy, z wieloletnim doświadczeniem. Konferencja dedykowana jest dużym, średnim, małym oraz micro firmom poszukującym różnych źródeł finansowania planowanych inwestycji.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan.

Zapraszamy serdecznie do udziału!


Henryka Bochniarz

Prezydent 
Konfederacja Lewiatan

9:30 – 10:00

Rejestracja, kawa powitalna

10:00 – 10:10

Otwarcie konferencji
Jacek Silski, Prezes, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan

10:10 – 10:30

Historia sukcesu – beneficjent Kredytu Technologicznego

10:30 – 11:45

Finansowanie bankowe – podstawowe źródło pozyskania kapitału na rozwój
Paweł Bizoń
, PKO Bank Polski

Kredyt technologiczny – Realizacja i perspektywy na przyszłość
Marzena Tymińska-Ładziak, Bank Gospodarstwa Krajowego

Fundusze Private Equity / Venture Capital
Ryszard Kruk, Enterprise Investors

Inicjatywa JEREMIE – skuteczny instrument finansowania wielkopolskich przedsiębiorstw
Agata Adamczewska, Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, BGK

Anioły Biznesu – kim są i kto może liczyć na wsparcie…nie tylko finansowe?
Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

11:45 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 12:45

Warsztaty fakultatywne cz.1 

warsztat 1

Kredyt technologiczny / finansowanie bankowe
Marzena Tymińska-Ładziak, Bank Gospodarstwa Krajowego
Paweł Bizoń, PKO Bank Polski

 • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG – specyfika instrumentu
 • Rola banku kredytującego – ocena projektu i montaż finansowy
 • Efekty realizacji Kredytu technologicznego
 • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014-2020
 • Współpraca z bankiem – niezbędnym elementem rozwoju przedsiębiorstw w celu osiągnięcia sukcesu

warsztat 2

Inicjatywa JEREMIE – skuteczny instrument finansowania wielkopolskich przedsiębiorstw
Agata Adamczewska, Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, BGK

 • O tym, czym jest inicjatywa JEREMIE i co oferuje przedsiębiorcom, czyli jakie produkty i dla kogo
 • Na jaki cel w ramach projektu można otrzymać środki
 • Co trzeba zrobić aby starać się o wsparcie i do kogo się udać
 • Przykłady przedsiębiorców, którzy rozwinęli firmę dzięki środkom otrzymanym w ramach inicjatywy JEREMIE

12:45 – 13:30

Warsztaty fakultatywne cz.2 

warsztat 3

Fundusze Private Equity / Venture Capital
Ryszard Kruk, Enterprise Investors

 • Ważne i te mniej ważne kryteria inwestycyjne funduszy, o których warto wiedzieć
 • O tym, że jedna kartka może być więcej warta niż 100 stronicowy biznesplan, czyli z czym przyjść na pierwszą rozmowę
 • Jak w praktyce wygląda współpraca fundusz – zarząd/współwłaściciel?
 • Czego oprócz kapitału można i należy oczekiwać od funduszu?
 • Co kryje się pod określeniem „Term Sheet” i dlaczego mówienie o „Exit Strategy” jest ważne dla obu stron już na samym początku?
 • Przykłady wykorzystywania funduszy Private Eguity / Venture Capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

warsztat 4

Anioły Biznesu – kim są i kto może liczyć na wsparcie…nie tylko finansowe?
Szymon Kurzyca, Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

 • Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu
 • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
 • Jak przebiega proces inwestycyjny
 • Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu

13:30 – 14:15

Lunch
Kapitał na rozwój
– nowe możliwości 2015

21 maja 2015 | Poznań
Nobel Tower, Centrum Zaawansowanych Technologii sp. z o. o.
ul. Dąbrowskiwgo 77A, 60-529 Poznań

Udział w konferencji jest bezpłatny. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 938, faks 48 (22) 55 99 910
e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.plgmazurek@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater