Aktywność Zarządu

W dniu 25 maja Jacek Kulik wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

26 maja Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na otwarciu Targów Expopower, a 27 maja na otwarciu i Gali Wystawców targów China Homelife.

27 maja w Walnym Zgromadzeniu Członków WZP Lewiatan udział wzięli: Krystyna Woźniak, Jacek Silski, Krzysztof Kłosowicz i Jacek Kulik.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater