Kongres Rady Podatkowej: Nowe standardy współpracy z fiskusem

Kongres Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan

NOWE STANDARDY 
WSPÓŁPRACY Z FISKUSEM

25 czerwca 2015
Warszawa, zespół rezydencji Belweder Klonowa, ul. Flory 2Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. Czołowi eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan wspólnie ze specjalistami zajmującymi się rozliczeniami podatkowymi ocenią obowiązujące przepisy podatkowe oraz planowane zmiany. Skoncentrujemy się na trzech tematach, które wywołują najwięcej emocji w debacie publicznej.

 • Ordynacji podatkowej, która kształtuje relacje podatników z fiskusem i w konsekwencji wpływa na postawy obywateli wobec państwa. Omówimy m.in. możliwości wykorzystania technologii informatycznych tak do komunikacji z organami podatkowymi, jak i prowadzenia kontroli.
 • Podatkach dochodowych z uwzględnieniem postulatu zbliżenia wysokości wyniku finansowego w prawie bilansowym do podstawy opodatkowania. Ocenimy, czy to rzeczywiście pomysł, który będzie służył przedsiębiorcom.
 • Podatku od towarów i usług, podejmując tematykę największego obecnie wyzwania dla fiskusa, jakim jest walka z oszustwami w VAT. Odpowiemy, czy można eliminować patologie, chroniąc jednocześnie uczciwych przedsiębiorców.

Zapraszamy serdecznie,

Andrzej Nikończyk
Przewodniczący Rady Podatkowej
Konfederacji Lewiatan

Rafał Iniewski
Wiceprzewodniczący Rady Podatkowej 
Konfederacji Lewiatan

9.30 – 10.00
Rejestracja, kawa powitalna

10.00 – 10.15 
Otwarcie i powitanie
Andrzej Nikończyk / Rafał Iniewski

10.15 – 12.15 
Ordynacja podatkowa – oczekiwania przedsiębiorców

 • Kluczowe dylematy ordynacji podatkowej (przepisy obecne i praktyka stosowania, planowane zmiany przedstawione w projektach rządowym i prezydenckim, postulaty przedsiębiorców)
  Alicja Sarna – Wiceprzewodnicząca Grupy PP Rady Podatkowej, MDDP
  Patrycja Goździowska – członkini Rady Podatkowej, SSW
 • Nowelizacja ustawy akcyzowej jako przykład dobrej praktyki określenia praw i obowiązków podatnika (ocena zmienionych przepisów z uwzględnieniem wskazania wzmocnienia pozycji podatnika)
  Wojciech Krok – Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej, Parulski i Wsp.
  Krzysztof Rutkowski – Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej, PWC
 • Dyskusja (panel komentatorów)
  Andrzej Nikończyk – Przewodniczący Rady Podatkowej, KNDP
  Rafał Iniewski – Wiceprzewodniczący Rady Podatkowej, IDP
  Wojciech Krok – Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej, Parulski i Wsp.
  Krzysztof Rutkowski – Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej, PWC
  Alicja Sarna – Wiceprzewodnicząca Grupy PP Rady Podatkowej, MDDP
  Patrycja Goździowska – członkini Rady Podatkowej, SSW

12.15 – 12.30
Przerwa

12.30 – 14.30
Podatki dochodowe – zbliżenie przepisów podatkowych i bilansowych

 • Zbliżenie definicji podstawy opodatkowania do wyniku finansowego brutto zdefiniowanego w prawie bilansowym (recepta na zmniejszenie ryzyk podatkowych oraz kosztów poboru podatku)
  Sebastian Kuros – członek Rady Podatkowej, Kuros Doradcy
 • Zbliżenie definicji podstawy opodatkowania do wyniku finansowego brutto zdefiniowanego w prawie bilansowym (wskazanie ryzyk) – polemika
  Krzysztof Berliński – członek Prezydium Rady Podatkowej, PKN Orlen
 • Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej (za/przeciw)
  Joanna Jabłońska – członkini Rady Podatkowej, PKN Orlen
 • Dyskusja (panel komentatorów)
  Rafał Ciołek – Przewodniczący Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej, KPMG
  Adam Soska -Wiceprzewodniczący Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej, GE
  Sebastian Kuros – członek Rady Podatkowej, Kuros Doradcy
  Krzysztof Berliński – członek Prezydium Rady Podatkowej, PKN Orlen

14.45 – 15.15
Lunch

15.15 – 16.15 
Podatek od towarów i usług – walka z oszustwami

 • Wyłudzenia VAT – sposoby przeciwdziałania
  Jerzy Martini – Pierwszy Wiceprzewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej, Martini & Co
 • Wyłudzenia VAT – czy przedsiębiorcy powinni popierać działania represyjne?
  Tomasz Grunwald – Przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej, KPMG
 • Dyskusja (panel komentatorów)
  Andrzej Nikończyk – Przewodniczący Rady Podatkowej, KNDP
  Mariusz Orliński – członek Rady Podatkowej, Ślązak Zapiór i Wspólnicy
  Jerzy Martini – Pierwszy Wiceprzewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej, Martini & Co
  Tomasz Grunwald –  Przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej, KPMG

16.15
Zakończenie i podsumowanie
Andrzej Nikończyk
Przewodniczący Rady Podatkowej

Doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii KNDP. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 r. w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. Następnie współpracował z Ożóg i Wspólnicy sp. z o.o. Specjalizacja podatek VAT i akcyza oraz postępowania podatkowe. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym prasowych w „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazeta Prawna”. Współpracuje z Biurem Analiz Sejmowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politologii i Nauk Społecznych w ATK w Warszawie. Przewodniczący Rady Podatkowej. Członek Sadu Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Rafał Iniewski
Wiceprzewodniczący Rady Podatkowej

Radca prawny. Specjalista w zakresie prawa finansowego, w szczególności zagadnień łączących elementy prawa podatkowego z prawem prywatnym. Doradza również w zakresie aspektów prawnych government affairs. Był pomysłodawcą Rady Podatkowej. Prowadzi własną kancelarię radcy prawnego. Poprzednio, współpracował m.in.z Konfederacją Lewiatan (jako dyr. departamentu prawnego), Baker & McKenzie, NICOM Consulting, InCorpore Banach Iniewski&Partnerzy, Parulski i Wspólnicy oraz VI NFI Magna Polonia. Był także członkiem dwóch grup eksperckich przy Komisji Europejskiej, doradcą w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Sprawiedliwości a także członkiem Rady Celno-Akcyzowej przy Ministrze Finansów. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Konfederacji Lewiatan oraz członkiem Rady Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W Radzie Podatkowej pełni także funkcję Przewodniczącego Grupy Polityki Podatkowej oraz jest szefem Komitetu Prawniczego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Tomasz Grunwald
Przewodniczący Grupy VAT

Doradca podatkowy, radca prawny, partner w KPMG Tax M. Michna sp.k. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Zespole Podatków Pośrednich firmy Ernst&Young. Od 1999 r. Lider Zespołu Podatków Pośrednich w KPMG. Ekspert w sprawach VAT, uczestniczył w przygotowaniu reformy podatku VAT w Ministerstwie Finansów. Komentator wydarzeń podatkowych na łamach popularnego dziennika „Rzeczpospolita”, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej.

Jerzy Martini
Pierwszy Wiceprzewodniczący Grupy VAT

Doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan, wspólnik w kancelarii Martini & Co tax advisors, do lipca 2012 r. partner odpowiedzialny za praktykę podatków pośrednich w Baker & McKenzie Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Od 1998 r. pracował w zespole podatków pośrednich PricewaterhouseCoopers. Autor licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych, prasie biznesowej oraz książkowych (m.in. jest redaktorem i współautorem Komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112, wyd. Unimex oraz Komentarza do orzecznictwa ETS dotyczącego podatku VAT, wyd. C.H.Beck, a także współautorem Komentarza do ustawy o VAT, wyd. C.H.Beck). Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów i komisjach parlamentarnych. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pierwszy Wiceprzewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej. Członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. 

Rafał Ciołek
Przewodniczący Grupy CIT/PIT

Doradca podatkowy, dyrektor w KPMG Tax M. Michna sp.k. Podatkami zajmuje się od 16 lat, jest członkiem polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Specjalizuje się w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki rynku nieruchomości, a także międzynarodowego prawa podatkowego oraz kwestii z pogranicza prawa podatkowego i prawa handlowego, jak również prawa podatkowego i prawa autorskiego. Jest autorem wielu kompleksowych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, w tym również studiów doktoranckich przy Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Przewodniczący Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej. 

Adam Soska
Wiceprzewodniczący Grupy CIT/PIT

Licencjonowany doradca podatkowy z 16-letnim doświadczeniem zawodowym. Od 2010 r. jako Dyrektor Podatkowy nadzoruje oraz wspiera od strony podatkowej podmioty z grupy General Electric działające w Polsce. Wcześniej jako Doświadczony Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young specjalizował się w doradztwie transakcyjnym, międzynarodowym prawie podatkowym oraz w doradztwie dla podmiotów z sektora finansowego. Od 2012 r. współprzewodniczy Komitetowi Podatków i Usług Finansowych w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wiceprzewodniczący Grupy CIT/PIT Rady Podatkowej. 


Wojciech Krok
Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej

Doradca podatkowy, wspólnik w Parulski i Wspólnicy. Praktykę prawniczą rozpoczynał na studiach, reprezentując uchodźców politycznych w postępowaniach azylowych. W latach 2004-2005 zdobywał doświadczenie w kancelarii prawnej, a następnie od 2005 r. w zespole postępowań podatkowych i sądowych Ernst&Young. Jest autorem komentarza z zakresu podatku od nieruchomości nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, który ukazał się w 2010 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej. 

Krzysztof Rutkowski
Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej

Radca prawny i doradca podatkowy, od 2012 r. związany z PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. – obecnie na stanowisku Of Counsel. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Wydziału Finansów i Bankowości SGH. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie akcyzy i opłaty paliwowej. Zajmuje się również doradztwem regulacyjnym, prowadzeniem postępowań podatkowych i przed sądami administracyjnymi. Doświadczenie zawodowe zdobywał przede wszystkim w firmach tzw. Wielkiej Czwórki (poprzednio Ernst & Young i Deloitte), gdzie zrealizował szereg projektów na rzecz klientów z branży akcyzowej (głównie paliwowej, energetycznej, alkoholowej i tytoniowej). Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz artykułów prasowych z zakresu procedury podatkowej i podatków pośrednich ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego. Wiceprzewodniczący Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej. 

Alicja Sarna
Wiceprzewodnicząca Grupy PP (Polityki Podatkowej)

Licencjonowany doradca podatkowy z 17-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych. Od 2006 r. starszy menedżer w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. W latach 1997-2004 członek analogicznego zespołu w PricewaterhouseCoopers, a w latach 2004 – 2006 w Deloitte. Jest autorką wielu publikacji z zakresu ogólnego prawa podatkowego i postępowań podatkowych, współautorem Meritum – Podatki. Z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiceprzewodnicząca Grupy Akcyzowej Rady Podatkowej. 

Krzysztof Berliński
Członek Prezydium Rady Podatkowej

Doradca podatkowy, od 2009 roku kieruje Działem ds. Postępowań i Doradztwa Podatkowego Grupy Kapitałowej ORLEN. Kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze podatków zdobywał początkowo w orzecznictwie organów skarbowych, następnie pracując w dziale doradztwa podatkowego w PKN ORLEN S.A. Bierze udział w projektowaniu i analizie podatkowej wielu krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć biznesowych, dodatkowo będąc odpowiedzialny za liczne postępowania podatkowe i kontrolne. Główne obszary zainteresowań zawodowych to podatki dochodowe, podatek od towarów i usług oraz podatek od nieruchomości. Autor publikacji w prasie fachowej. Ekonomista; absolwent Politechniki Warszawskiej. Członek Prezydium Rady Podatkowej i Przewodniczący Zespołu ds. Podatku od Nieruchomości. 

Patrycja Goździowska
Członkini Rady Podatkowej

Doradca podatkowy, partner w SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, specjalizuje się w doradztwie z zakresu planowania struktur kapitałowych i finansowych, projektów restrukturyzacyjnych i finansowania inwestycji, zarówno dla inwestorów indywidualnych, korporacyjnych, jak też z branży private equity/venture capital. Przygotowywała koncepcje i bieżąco doradzała podczas realizacji wielu transakcji fuzji i przejęć (których przedmiotem były zarówno akcje, udziały, składniki majątku oraz przedsiębiorstwa) oraz projektach restrukturyzacyjnych zmierzających do optymalizacji, czy to osobistych obciążeń podatkowych inwestorów, czy też bieżących obciążeń podatkowych działalności gospodarczej, dystrybucji zysków, a wreszcie opcji wyjścia z inwestycji. Pracowała w zespole Międzynarodowego Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers w USA, gdzie zapoznała się z koncepcjami amerykańskiego systemu opodatkowania grup kapitałowych prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą. Jest aktywnym członkiem IFA. Członkini Rady Podatkowej. 

Mariusz Orliński
Członek Rady Podatkowej

Adwokat, wspólnik w Kancelarii Ślązak Zapiór i Wspólnicy, specjalizuje się
w prawie podatkowym, karnym (szczególnie karnym skarbowym) i sportowym. Posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych spółek prawa handlowego w celu zapewnienia optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności. Prowadził z powodzeniem wiele procesów karnych, gospodarczych i karnych skarbowych, a także z zakresu prawa sportowego przed organami PZPN, FIFA i UEFA. Stale doradza przedsiębiorcom prowadzącym działalność w branży górniczej i przemysłu ciężkiego oraz w zakresie transportu drogowego i kolejowego. Zasiada w radach nadzorczych spółek prawa handlowego oraz radach fundacji. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Członek Rady Podatkowej. 

Sebastian Kuros
Członek Rady Podatkowej

Doradca podatkowy, radca prawny, wspólnik Kuros Doradcy Podatkowi Księgowi Sp. z o.o. Od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem podatkowym, prawnym i księgowym. Doradza wielu firmom w branżach takich jak nieruchomości, budownictwo, energia wiatrowa, przemysł mięsny, handel hurtowy i detaliczny, działalność spedycyjna, transport morski i lotniczy we wszystkich dziedzinach prawa podatkowego. Od 1999 r. pracował w kancelarii prawniczej Nörr Stiefenhofer Lutz w dziale prawa podatkowego oraz w dziale prawa spółek, następnie w latach 2003 – 2006 pracował w Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. oraz od 2006 do 2008 r. BSJP Audyt Sp. z o.o./ BSJP Tax Sp. z o.o. (obecnie: ATA Finance). Jego doświadczenie obejmuje również audyt sprawozdań finansowych. Do obszarów specjalizacji należą: opodatkowanie spółek osobowych i międzynarodowe prawo podatkowe. Ponadto zajmuje się doradztwem prawnym w obszarze prawa spółek. Członek Rady Podatkowej. 

Joanna Jabłońska
Członkini Rady Podatkowej

Specjalista w zakresie cen transferowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w KPMG, gdzie współuczestniczyła w realizacji szeregu projektów z zakresu cen transferowych. Obecnie od kilku lat pracuje w Biurze Podatków PKN ORLEN S.A. biorąc aktywny udział w projektowaniu oraz analizie podatkowej krajowych i zagranicznych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Na co dzień odpowiada za weryfikację i poprawność dokumentacji sporządzanej przez PKN ORLEN ze spółkami z grupy. Z wykształcenia jest ekonomistą i prawnikiem; absolwentką Szkoły głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini Rady Podatkowej. 


tel.: +48 22 55 99 875 
e-mail: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

Lewiatan

 

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3 
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900 
Fax +48 22 55 99 910

www.radapodatkowa.pl
radapodatkowa@konfederacjalewiatan.pl


dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater