Konferencja „Strefa euro – stan i wyzwania” Poznań, 20-21 czerwca br.


Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.

Strefa euro – stan i wyzwania

Poznań, 20-21 czerwca 2015 r.

Celem konferencji jest wielopłaszczyznowa wymiana poglądów dotyczących funkcjonowania strefy euro. Wezmą w niej udział przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jak i słuchacze studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro.

Obszary tematyczne konferencji:

§  Teoretyczne podstawy integracji walutowej w świetle doświadczeń strefy euro

§  Integracja walutowa w Europie

§  Rynek finansowy w warunkach integracji walutowej

§  Wpływ integracji walutowej na sytuację społeczno-gospodarczą krajów integrujących się

§  Integracja gospodarczo-walutowa i jej konsekwencje dla Polski

Szczegółowe informacje o konferencji zamieszczone na stronie internetowej http://www.ktpipp.ue.poznan.pl.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mfse@ue.poznan.pl

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater