Aktywność Zarządu

2 czerwca Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy „Krajowy Fundusz Szkoleniowy i zapotrzebowanie na kwalifikacje zawodowe”, a Małgorzata Animucka – na konferencji, organizowanej przez Urząd Miasta i Pwc „Ekspansja na rynek niemiecki bez barier”.

8 czerwca Jacek Silski uczestniczył w comiesięcznym posiedzeniu Rady Programowej TVP Poznań.

10 czerwca Jacek Silski wziął udział w panelu dyskusyjnym w trakcie konferencji UEP „Kadry dla gospodarki”.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater