Bezrobocie będzie jeszcze niższe

Bezrobocie zmniejszyło się w maju do 10,8 proc. z 11,2 proc. w kwietniu – wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Komentarz dr Grażyny Spytek-Bandurskiej, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Z zadowoleniem należy przyjąć poprawę sytuacji na rynku pracy. Spadek bezrobocia wynika z rozpoczęcia wielu inwestycji i podejmowania prac sezonowych, zwłaszcza w handlu, gastronomii i hotelarstwie, turystyce, budownictwie. Najbliższe miesiące powinny sprzyjać pracy tymczasowej. Wiele osób może znaleźć okresowe, dorywcze zatrudnienie, zwłaszcza w usługach i rolnictwie, co poprawi sytuację na niektórych rynkach lokalnych.
Poprawia się też sytuacja gospodarcza, produkcja rośnie, więc można się spodziewać, że przemysł wesprze pozostałe sektory gospodarki i wpłynie także na poprawę sytuacji na rynku pracy. Ponadto są realizowane różne formy aktywizacji zawodowej (staże, dofinansowania stanowisk pracy, pożyczki na działalność gospodarczą) finansowane z Funduszu Pracy, które wpływają na obniżanie bezrobocia.

Konfederacja Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater