Komisja Europejska oceni bariery umowne związane z zakupami online – konsultacje społeczne

2 czerwca br. ruszyły konsultacje społeczne klauzul umownych przy zakupach on-line towarów i treści cyfrowych, potrwają one do 3 września br. Konsultacje stanowią konsekwencje, zapowiadanych w komunikacie KE o Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, propozycji legislacyjnych mających na celu harmonizację przepisów unijnych w tym zakresie. Ich publikacja przewidziana jest na koniec 2015 r. Nowe propozycje mają zastąpić wycofany na początku 2015 r. projekt Wspólnego Europejskiego Prawa Sprzedaży.

Kwestionariusz  składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy wyłącznie sprzedaży treści cyfrowych (m.in. aplikacje, muzyka, gry), druga natomiast dóbr materialnych. Obydwa te obszary zostały już do pewnego stopnia zharmonizowane na poziomie UE (Dyrektywa o prawach konsumentów określa np. obowiązki informacyjne, z kolei Dyrektywa o nieuczciwych klauzulach umownych dotyczy także nieuczciwych standardów w umowach konsumenckich). W aktualnym stanie prawnym brak jednak ujednoliconych zasad w zakresie wielu innych aspektów umów dotyczących sprzedaży online (np. w zakresie środków zaradczych w przypadku wadliwych treści cyfrowych).

Pytania w obydwu częściach dotyczą poglądu na ewentualną nową inicjatywę legislacyjną,  jej zakresu (B2B czy B2C), także w odniesieniu do obszarów prawa umów nią objętych (m.in. dotyczących jakości oferowanych produktów, zadośćuczynienia czy odstąpienia od umowy).

Do kwestionariusza dołączony jest także załącznik zawierający pytania odnośnie innych zasad związanych m.in. z etykietowaniem produktów, które mogą stanowić barierę dla handlu elektronicznego w UE.

Jak na razie kwestionariusz dostępny jest jedynie w języku angielskim. Poniżej znajdą Państwo link do szczegółowych informacji na temat konsultacji:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_en.htm

Termin zgłaszania odpowiedzi upływa 3 września. W celu wypracowania jednolitego stanowiska Konfederacji Lewiatan, proszę o przekazanie Państwa uwag do Magdaleny Piech (mpiech@konfederacjalewiatan.pl ) oraz Anny Trzop (atrzop@konfederacjalewiatan.pl) najpóźniej do 15 sierpnia br.

Zwracamy uwagę, że w zależności od wyniku konsultacji, działania KE mogą zmierzać ku dalszej harmonizacji umów konsumenckich.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater