Spotkanie nt. „Zatrudnianie obywateli Ukrainy przez polskich przedsiębiorców”, Poznań, 2 lipca br.

W nawiązaniu do dotychczasowych ustaleń, dotyczących organizacji przez  WZP Lewiatan szkolenia „Zatrudnianie obywateli Ukrainy przez polskich przedsiębiorców.” Informujemy, iż ze względów organizacyjnych termin spotkania został przesunięty na 2 lipca (czwartek)w godz. od 9.00-12.00.

Miejsce spotkania: sala konferencyjna NOBEL TOWER, ul. Dąbrowskiego 77A, II piętro, salka 1.05 , ptr.1 ( mapka dojazdu).

Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele firmy Pracownik zeWschodu.pl sp. z o. o. i będzie poświęcone możliwościom i zaletom zatrudniania przez polskich pracodawców pracowników z Ukrainy (w szczególności w kontekście optymalizacji kosztów zatrudnienia oraz prawno-formalnych aspektów zatrudnienia).

Ze względu na fakt, iż prelegenci przyjadą z Krakowa, a spotkanie odbędzie się w kameralnym gronie przedstawicieli ok. 10 firm, uprzejmie prosimy o deklarację udziału w spotkaniu do dnia 26 czerwca na adres biuro@wzp.org.pl.

Zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy:

 • Obniżenie kosztów zatrudnienia o blisko 30% (w przypadku problemu braku oszczędności i wysokich kosztów zatrudnienia)
 • Zapewnienie ciągłości usług dzięki dostępowi do doświadczonej i wykwalifikowanej kadry (w przypadku ciągłych rotacji i braków kadrowych).
 • Obniżenie kosztów działalności firmy poprzez krótszy czas wdrożenia już wykwalifikowanych odpowiednio pracowników (w przypadku konieczności dokształcania/przeszkolenia pracowników dedykowanych do określonych stanowisk pracy lub mających szybko i sprawnie zagospodarować istniejącą lukę w zatrudnieniu)
 • Pozyskanie bardzo zmotywowanych pracowników, co wpływa na zwiększenie wydajności pracy (pracownicy np. z Ukrainy są nisko opłacani, kurs hrywny jest słaby,sytuacja gospodarczo-polityczna również nie sprzyja stąd pracownicy z Ukrainy są bardziej zmotywowani do poszukiwania pracy za granicą, w kraju o stabilnej sytuacji i warunkach zatrudnienia).
 • Elastyczność zatrudnienia w przypadku prac sezonowych lub zwiększonych zamówień

Takie rozwiązanie szczególnie kierowane jest do pracodawców, którzy borykają się w swojej firmie z takimi problemami jak np.:

 • poszukują oszczędności,
 • mają braki kadrowe,
 • w firmie następują ciągłe rotacje,
 • potrzebują specjalistów w danej dziedzinie, wysoko wykwalifikowanych pracowników, których w Polsce ciężko jest pozyskać, z uwagi na emigrację za granicę lub wysokie koszty zatrudnienia,
 • konkurencja podkupiła pracownika oferując np. lepsze stawki

Uzasadnienie przemawiające za tym, że zatrudnienie pracowników ze Wschodu powinno być brane pod uwagę przez polskich pracodawców:

 • Pieniądze unijne dedykowane projektom przedsiębiorców wygenerują popyt na nowe miejsca pracy
 • Analizy rynku pracy w 2015 r. (m.in. ManpowerGroup czy Workservice) wskazują, że będzie pogłębiał się deficyt pracowników

w sektorach dynamicznie rozwijających się, związanych z produkcją, nowymi technologiami, IT, energetyką, medycyną czy transportem

 • Dotarcie do kandydatów o odpowiednich kompetencjach będzie się wiązało z wydłużeniem czasu związanego z rekrutacją pracowników, co przełoży się na wzrost kosztów HR,
 • Będzie rosło coraz silniej zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z wykształceniem zawodowym i technicznym, którzy masowo emigrowali za granicę. Pracownicy ze Wschodu mogą spokojnie tę lukę zagospodarować.
 • Pracownicy ze Wschodu są nisko opłacani, stąd standardowe stawki w Polsce są dla nich wysoce atrakcyjne
 • Obywatele Ukrainy, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Gruzji nie muszą uzyskiwać pozwolenia na pracę w Polsce (do 6 miesięcy uproszczona procedura na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy).

Relacja ze szkolenia w Konfederacji Lewiatan: http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2015/1/szkolenie_nt_zatrudniania_cudzoziemcow_w_polsce

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater