Aktywność Zarządu

29 czerwca Krzysztof Kłosowicz reprezentował WZP Lewiatan na seminarium eksperckim „System czekowy jako rozwiązanie problemu pracy niezarejestrowanej w UE”, organizowane przez Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz, a Andrzej Drygas, Doradca Zarządu – w spotkaniu zespołu ds. współpracy w ramach Modelu Lokalnej Współpracy, poświęcone reintegracji społecznej i zawodowej.

30 czerwca Krystyna Woźniak wzięła udział w spotkaniu Rady Dyrektorów Personalnych Lewiatana w Warszawie. Posiedzenie było poświęcone podsumowaniu prac legislacyjnych z obszaru prawa pracy za pierwsze półrocze 2015 r., w szczególności przedstawieniu prac dot. projektu nowelizacji Kodeksu pracy w sprawie umów terminowych.
Został również omówiony problem wypowiadania regulaminów wynagradzania i związana z tym decyzja Zarządu Konfederacji Lewiatan o wniesieniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Tematem posiedzenia była także sprawa kontrolowania przez ZUS umów o dzieło.

Również 30 czerwca Jacek Silski spotkał się z Łukaszem Borowiakiem, Prezydentem Leszna. Spotkanie było poświęcone omówieniu from wsparcia lokalnych przedsiębiorstw.

1 lipca Jacek Silski, Zbigniew Stochalski, Krzysztof Kłosowicz i Jacek Kulik wzięli udział w spotkaniu Rady Ekspertów WZP Lewiatan. Na spotkaniu został omówiony tekst Regulaminu Rady Ekspertów oraz zakres aktywności Ekspertów na rzecz WZP Lewiatan oraz członków Związku.

2 lipca Zbigniew Stochalski uczestniczył w szkoleniu „Zatrudnianie pracowników z Ukrainy przez polskich przedsiębiorców”, organizowanym przez WZP Lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater