Google uruchamia nowy program dla przedsiębiorców

Google uruchamia nowy program Internetowe Rewolucje, który pozwoli przedsiębiorcom podnieść kompetencje cyfrowe i przygotować się do rozwoju i ekspansji zagranicznej w warunkach jednolitego rynku cyfrowego. Do końca przyszłego roku program ma objąć ponad 100 tys. polskich przedsiębiorców. Pilotaż programu rozpocznie się w województwie śląskim już na początku lipca. Partnerem akcji jest Konfederacja Lewiatan.

Google rozpoczyna program Internetowe Rewolucje, który do końca 2016 roku zapewni bezpośrednie wsparcie w rozwoju kompetencji cyfrowych 100 tys. obecnych i przyszłych przedsiębiorców w Polsce. Dzięki pozyskanym umiejętnościom przedsiębiorcy mają być w stanie nie tylko wprowadzić rozwiązania internetowe w swojej działalności, ale przede wszystkim zrobić to świadomie i w optymalny dla swoich potrzeb sposób. Dla niektórych firm może to oznaczać po prostu obecność w Internecie, dla innych nastawienie na użytkowników Internetu mobilnego, wdrożenie sprzedaży internetowej lub wykorzystanie narzędzi w chmurze, niektóre z kolei mogą rozpocząć cyfrowy eksport.

Pilotaż programu rozpocznie się w województwie śląskim już na początku lipca. Firmy będą mogły skorzystać z indywidualnych warsztatów dotyczących wykorzystania rozwiązań adekwatnych do ich potrzeb, a także uczestniczyć w otwartych sesjach szkoleniowych. Google zapewni kilkudziesięciu ekspertów, którzy w wybranych lokalizacjach w głównych miastach aglomeracji górnośląskiej będą doradzali przedsiębiorcom, w jaki sposób skutecznie wykorzystać rozwiązania internetowe w biznesie. Bazując na doświadczeniach z pilotażu, jesienią Google rozpocznie działania w skali ogólnopolskiej, a następnie rozbuduje program edukacyjny w oparciu o platformę online.

Patronami ogólnopolskimi programu Internetowe Rewolucje są Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Jednolity rynek cyfrowy zniesie bariery w handlu i usługach elektronicznych – to wielka szansa, ale też duże wyzwanie dla polskiej gospodarki, tym bardziej że poziom przyswajania technologii cyfrowych przez nasz sektor MŚP jest wciąż bardzo niski. W ramach programu Internetowe Rewolucje chcemy zapewnić bezpośrednie wsparcie polskim przedsiębiorcom w rozwoju tych umiejętności, które mogą przesądzić o sukcesie ich firm na rynku europejskim, a nawet globalnym – podkreśla Agnieszka Hryniewicz-Bieniek, dyrektor Google Polska.

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w klasyfikacji UE pod tym względem ucyfrowienia gospodarki, pozostając w tyle nie tylko za wszystkimi państwami „starej” Unii, ale nawet za większością nowych krajów członkowskich. Główną przyczyną tej sytuacji jest niski poziom adaptacji narzędzi internetowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które są fundamentem polskiej gospodarki.

Kompetencje cyfrowe to dzisiaj część podstawowych kompetencji biznesowych. Jednak ciągle zbyt dużo przedsiębiorców tego nie dostrzega. Posiadanie komputera, laptopa, smartfona to dopiero początek. Trzeba wiedzieć, nie tylko jak z nich korzystać, ale przede wszystkim do czego w biznesie mogą być użyteczne. I tu już mamy poważne problemy – ciągle zbyt dużo firm nie widzi potrzeby posiadania własnej strony internetowej, a wśród tych, które ją mają, część nie za bardzo wie, do czego może być biznesowo wykorzystywana. I do czego sam internet może być wykorzystywany. A świat ucieka – mówi dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Konfederacja Lewiatan.

Unia Europejska planuje zburzyć mury regulacyjne i połączyć 28 rynków krajowych w jeden cyfrowy rynek europejski. Ma się to przyczynić do wzrostu europejskiej gospodarki o 415 mld euro rocznie oraz do stworzenia 3,8 mln miejsc pracy. W kontekście jednolitego rynku cyfrowego to właśnie poziom przyswojenia technologii cyfrowych przez MŚP będzie przesądzał o ich sukcesie lub porażce, a w konsekwencji – o kondycji polskiej gospodarki.

Jak wynika z badania „Polskie firmy z sektora MŚP – znajomość i używanie narzędzi do komunikacji” przeprowadzonego w maju br. przez Millward Brown, pomimo że 83% przedsiębiorstw uważa, iż Internet jest ważny lub niezbędny w prowadzeniu ich działalności, a 60% z nich dostrzega korzyść ze zwiększenia umiejętności internetowych swoich pracowników, to w ubiegłym roku tylko 33% podjęło w tym kierunku jakiekolwiek działania. Tymczasem już teraz te polskie firmy, które rozwijają się w internecie, zwiększają swoją efektywność i zaczynają docierać do klientów nie tylko w kraju, ale i na całym świecie.

Jako członek Grand Coalition for Digital Jobs powołanej przez Komisję Europejską, Google jakiś czas temu zobowiązał się do inwestycji w przeszkolenie 1 mln Europejczyków do końca 2016 roku. Wśród krajów, w których realizowany będzie program, znajduje się Polska. Ogłoszony dzisiaj program Internetowe Rewolucje wpisuje się także w działania powołanego z inicjatywy MAiC Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych, którego Google jest sygnatariuszem.

Zainteresowani programem przedsiębiorcy ze Śląska mogą rejestrować się na poprzez stronę www.internetowerewolucje.pl

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater