Ochrona tajemnic handlowych: komentarz Konfederacji Lewiatan przed rozpoczęciem trilogów

Podczas posiedzenia Komisji Prawnej (JURI) 16 czerwca br. posłowie do Parlamentu Europejskiego (PE) przyjęli mandat do negocjacji projektu dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. PE jest zatem gotowy do rozpoczęcia rozmów z państwami członkowskimi, których stanowisko uzgodnione zostało 26 maja 2014 r.

Od początku prac nad dyrektywą Konfederacja Lewiatan zdecydowanie popiera dążenia ustawodawcy unijnego do przyjęcia minimalnych, zharmonizowanych na poziomie UE środków prawnych służących ochronie tajemnic handlowych. Tym bardziej zgadzamy się z celem, jakim jest zwiększenie poziomu innowacyjności Europy, propagowanie transferu technologii i inwestycji w badania i rozwój. W tym kontekście zwracamy uwagę, że aby został on osiągnięty, przepisy unijne w żadnym wypadku nie powinny skutkować osłabieniem poziomu ochrony tajemnic handlowych w stosunku do obowiązujących przepisów krajowych.

– „Zdajemy sobie sprawę z tego, że przyjęty dzisiaj tekst stanowi kompromis pomiędzy grupami politycznymi o znacząco zróżnicowanych poglądach na temat ochrony własności intelektualnej i zagadnień pochodnych. Doceniamy wysiłki pani poseł Le Grip (EPL, FR) pełniącej niełatwą rolę sprawozdawcy tego projektu. Jako organizacja reprezentująca interesy przedsiębiorców rozumiemy i popieramy również konieczność zrównoważenia interesów uprawnionych z nadrzędnym interesem publicznym. Jednocześnie uważamy jednak, że wyłączenie odpowiedzialności i bezprawności czynu powinno być możliwe jedynie w ściśle określonych przypadkach, dla których przesłankę nadrzędną stanowiłoby działanie na rzecz interesu publicznego. Tymczasem przyjęte przez PE ogólne zapisy wprowadzają niebezpieczeństwo częstych nadużyć rodzących ryzyko unikania odpowiedzialności za ujawnienie informacji o często strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstw”- komentuje tekst Anna Trzop, ekspert brukselskiego biura Konfederacji Lewiatan.

W kontekście rozpoczynających się trilogów Konfederacja Lewiatan apeluje do przedstawicieli państw członkowskich i posłów o rozważną analizę zaproponowanych rozwiązań, w szczególności kwestii zakresu propozycji (art. 1) i wyjątków (art. 4). Szczegółowe stanowisko z dnia 16 lutego br. dostępne jest tutaj.


 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater