Udział ekspertów Lewiatana w europejskich wydarzeniach

Poniżej przedstawiamy Państwu listę europejskich wydarzeń czerwca, w których brali udział eksperci Lewiatana.

Prezentujemy także zestawienie najważniejszych dla przedsiębiorców spotkań i konferencji planowanych na najbliższe tygodnie.

Spotkania i wydarzenia europejskie w czerwcu

 • 2 czerwca br. komitet ds. międzynarodowych BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 2 czerwca br. komitet ds. przemysłowych BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 2 czerwca br. spotkanie w sprawie unijnej polityki transportu, Stałe Przedstawicielstwo Czech przy UE, Bruksela;
 • 2 czerwca br. spotkanie z Andrzejem Rudką, Doradcą Dyrektora Generalnego, DG Rynek Wewnętrzny, Przemysł, Przedsiębiorczość i MŚP, Bruksela;
 • 2 czerwca br. spotkanie z Nickiem Lakinem, Dyrektorem ds. PA, Kingfisher, członek POHID, Bruksela;
 • 3 czerwca br. grupa robocza BUSNIESSEUROPE ds. Agendy Cyfrowej, Bruksela;
 • 4 czerwca br. konferencja organizowana przez Komisję Europejską „A Social Agenda for Transport”, Bruksela;
 • 10 czerwca br. spotkanie z Anną Mazur, Attaché ds. Harmonizacji Technicznej i Rynku Wewnętrznego, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Bruksela;
 • 11 czerwca br. spotkanie Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 11 czerwca br. konferencja zorganizowana przez KPMG „Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa – podsumowanie i nadchodzące wyzwania”, Warszawa;
 • 12 czerwca br. spotkanie z Dariuszem Dybką, attaché ds. środowiska, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, Bruksela;
 • 12 czerwca br. konferencja „TTIP jako źródło transatlantyckiej przewagi konkurencyjnej” organizowana przez prof. Danutę Huebner i Konfederację Lewiatan, Warszawa;
 • 15 czerwca br. spotkanie polskich członków Rady Zarządzającej Eurofound z zespołem korespondentów krajowych, Warszawa;
 • 16 czerwca br. konferencja BUSINESSEUROPE 'On the road to Paris', Bruksela;
 • 17 czerwca br. obiad roboczy wydany przez economiesuisse i  i Szwajcarską Izbę Handlową na temat relacji UE-Szwajcaria, Bruksela;
 • 18 czerwca br. spotkanie z Martinem Smit, członkiem gabinetu VP F. Timmermansa, Komisja Europejska, Bruksela;
 • 18 czerwca br. Biuro Wykonawcze BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 22 czerwca br. udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego, Warszawa;
 • 23 czerwca br. komitet ds. społecznych BUSINESSUEROPE, Bruksela;
 • 23 czerwca br. seminarium Group S nt. pracowników delegowanych, Bruksela;
 • 23 czerwca br. seminarium nt. Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych dla sektora MŚP, Parlament Europejski, Bruksela;
 • 23 czerwca br. kolacja z organizacjami sektorowymi – współpraca w ramach wzmocnionego dialogu społecznego, Bruksel;
 • 24 czerwca br. spotkanie z Jackiem Barankiewiczem, przewodniczącym grupy roboczej BUSINESSEUROPE ds. marketingu konsumentów, Warszawa;
 • 24 czerwca br. udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Transportu i Logistyki, Warszawa;
 • 24 czerwca br. Europejski Komitet Dialogu Społecznego, Bruksela;
 • 24 czerwca br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. lepszego stanowienia prawa, Bruksela;
 • 25-26 czerwca br. spotkanie Rady Zarządzającej Eurofound, Dublin;
 • 29 czerwca br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. Agendy Cyfrowej, Bruksela;
 • 30 czerwca br. Stałych Przedstawicieli przy BUSINESSEUROPE, Bruksela;
 • 30 czerwca br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. migracji i mobilności, Bruksela;
 • 30 czerwca br. spotkanie z Komisją Europejską w sprawie skargi Konfederacji Lewiatan dotyczącej niezgodności z przepisami unijnymi zakazu reklamy działalności aptek w Polsce, Bruksela.

Kalendarium nadchodzących wydarzeń:

 

 • 1 lipca br. początek Luksemburskiej Prezydencji w Radzie UE (więcej informacji nt. priorytetów tutaj);
 • 1 lipca br. grupa robocza BUSINESSEUROPE ds. energii i klimatu, Bruksela;
 • 1 lipca br. wysłuchanie publiczne EPP 'Data driven economy', Parlament Europejski, Bruksela;
 • 2 lipca br. konferencja  „Making the EU services market an engine for growth”, Komisja Europejska DG GROW, Bruksela;
 • 2 lipca br. spotkanie z Komisją Europejską 'Thematic Gropud-Social Dialog', Bruksela;
 • 6-8 lipca br. szkolenie ICT ILO „Workshop on Global Industrial Relations and CSR: How can EOs advise and guides their members”, Turyn;
 • 6 – 9 lipca br. sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, Strasbourg
 • 9 lipca br. spotkanie grupy roboczej Konfederacji Lewiatan ds. prawa ochrony konsumentów, Warszawa;
 • 13 lipca br. spotkanie grupy roboczej Parlamentu Europejskiego nt. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Bruksela
 • 13-17 lipca br. dziesiąta runda negocjacyjna TTIP, Bruksela;
 • 13-16 lipca br. tydzień posiedzeń komisji parlamentarnych w Parlamencie Europejskim, Bruksela;
 • 15 lipca br. spotkanie Stałych Przedstawicieli BUSINESSEUROPE – prezentacja programu i zaproszenie na EFNI, Bruksela;
 • 15 lipca br. debata śniadaniowa Grupy Wyszehradzkiej „Priorities of the Visegrad Group Presidency”, Bruksela;
 • 16-17 lipca br. bilateralne spotkanie Confindustria-Konfederacja Lewiatan (udział Prezydent Bochniarz, podpisanie wspólnej deklaracji na temat priorytetów dla polityki przemysłowej UE), Mediolan;
 • 22 lipca br. prezentacja na Konfederacji Lewiatan i jej priorytetów dla tłumaczy Parlamentu Europejskiego, Bruksela;
 • 23 lipca br. wizyta Jakuba Wojnarowskiego, Zastępcy Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan – spotkanie z kierownictwem BUSINESSEUROPE i BIAC, Bruksela;
 • 20 lipca- 31 sierpnia br. przerwa wakacyjna Parlamentu Europejskiego, Bruksela;

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater