Stopa bezrobocia najniższa od 7 lat – komentarz Lewiatana

Komentarz dr Grażyny Spytek-Bandurskiej.

Z zadowoleniem należy przyjąć informację o postępującej wciąż poprawie sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu spadła do 10,4%, co jest najlepszym wynikiem od 7 lat. Pracodawcy w czerwcu zgłosili do urzędów pracy 117 tys. ofert zatrudnienia. To zasługa rozpoczęcia wielu inwestycji i podejmowania prac sezonowych, zwłaszcza w handlu, gastronomii i hotelarstwie, turystyce, budownictwie. Wiele osób może znaleźć okresowe, dorywcze zatrudnienie, zwłaszcza w usługach i rolnictwie, co sprzyja poprawie sytuacji na rynkach lokalnych.

Są realizowane różne formy aktywizacji zawodowej (staże, dofinansowania stanowisk pracy, pożyczki na działalność gospodarczą) finansowane z Funduszu Pracy, które wpływają na obniżanie bezrobocia. Do tego dochodzą różne formy nietypowego zatrudnienia, które pozwalają firmom dostosowywać się do potrzeb rynku.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater