Parlament Europejski rozpocznie negocjacje nowych przepisów na rzecz długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy – komentarz Lewiatana

Parlament Europejski rozpocznie negocjacje nowych przepisów na rzecz długoterminowego zaangażowania akcjonariuszy

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia sesji plenarnej, po długich negocjacjach pomiędzy grupami politycznymi
(o których pisaliśmy tutaj), Parlament Europejski (PE) przyjął mandat na negocjacje z Radą w sprawie projektu dyrektywy w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania oraz określonych elementów oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Konfederacja Lewiatan z zadowoleniem przyjmuje wynik dzisiejszego głosowania. Tekst PE oceniamy lepiej niż pierwotny tekst propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej (pełne stanowisko Konfederacji Lewiatan dostępne jest tutaj). Popieramy w szczególności nacisk jaki posłowie kładą na leżącą u podstaw tej propozycji legislacyjnej, konieczność długoterminowego zaangażowanie akcjonariuszy w działalność spółek przyczyniająca się do zrównoważonego rozwoju firm. W tym aspekcie szczególnie istotne będą naszym zdaniem nowe zasady dotyczące identyfikacji akcjonariuszy. Warto zwrócić uwagę, że przyjęty dziś tekst jest także zdecydowanie korzystniejszy niż projekt raportu głosowanego w maju przez komisję prawną (JURI) w PE.

Zasadność niektórych wprowadzonych przez PE zapisów wciąż jednak budzi nasze wątpliwości.
W szczególności niepokojące jest włączenie do propozycji obowiązku informowania o osiąganych zyskach
i ponoszonych obciążeniach podatkowych w każdym kraju (tzw. country-by-country reporting). Zapis ten został naszym zdaniem wprowadzony w sposób arbitralny, bez przeprowadzenia właściwej oceny skutków oraz z pominięciem międzynarodowych norm OECD w tym zakresie.

Apelujemy do uczestników rozpoczynających się negocjacji międzyinstytucjonalnych o rozważne prace nad tym projektem. Przypominamy, że w ciągu ostatnich sześciu lat rynek regulowany w UE skurczył się o ponad 1000 firm, a tworzenie niepotrzebnych i nieprzemyślanych barier prowadzić będzie do odwrotnego
od zamierzonego skutku, jakim jest dalsze osłabienie europejskich giełd, konkurencyjności unijnych przedsiębiorstw i zmniejszenia liczby miejsc pracy.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater