Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan utworzył nowe Studia Podyplomowe ,,Menedżer Eksportu MŚP”.

Studia są skierowane do kandydatów legitymujących się doświadczeniem zawodowym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które planują, lub już dokonują ekspansji zagranicznej. Przekazana w trakcie zajęć wiedza może okazać się  niezbędna dla osób, które po ukończeniu Studiów będą  organizować i koordynować działalność eksportową w przedsiębiorstwie, wyposażając je w niezbędne narzędzia zwiększające skuteczność konkurowania na rynku międzynarodowym.

Opis studiów na: http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.187.html

Pismo rekomendacyjne Rektora UEP i Prezesa WZP Lewiatan

  
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater