Ankieta na temat potrzeb i oczekiwań co do form wsparcia ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorców.

Departament Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety na temat potrzeb i oczekiwań co do form wsparcia ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorców.

Ankieta zamieszczona jest na stronie Ministerstwa Gospodarki, pod adresem:

http://www.mg.gov.pl/umiedzynarodowienie

Celem ankiety jest poznanie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców w odniesieniu do form wsparcia ich internacjonalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy ze strony Ministerstwa Gospodarki w zakresie wspierania polskich eksporterów i polskich inwestorów za granicą.

Odpowiedzi na pytania ankiety i propozycje otrzymane od Państwa będą służyć diagnozie zapotrzebowania polskich przedsiębiorców w ww. zakresie, a następnie wypracowaniu rozwiązań i tworzeniu instrumentów w zakresie wsparcia eksportu, realizowanych na poziomie ogólnopolskim.

Wszelkie informacje uzyskane od poszczególnych przedsiębiorców, jak i indywidualne odpowiedzi firm, będą wykorzystane wyłącznie do celów służbowych Ministerstwa Gospodarki i nie będą podlegać ujawnieniu lub publikacji.

Istnieje możliwość odpowiedzi na ankietę w trybie anonimowym – można wówczas nie podawać nazwy przedsiębiorstwa. W przypadku, gdybyście Państwo nie chcieli podawać niektórych danych w odpowiedzi na zadawane pytania, istnieje możliwość pozostawienia pola lub pól niewypełnionych.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 31 lipca br.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater