Centrum Arbitrażu i Mediacji promuje mediacje transgraniczne

Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan (jako „Centrum Arbitrażu i Mediacji”) rozpoczęło międzynarodową akcję promocyjną na rzecz mediacji transgranicznych a także przedstawienia Centrum jako dostawcy usługi mediacji gospodarczej w międzynarodowych stosunkach handlowych i inwestycyjnych.

Polska stopniowo odchodzi od wizerunku kraju, który budując swoją atrakcyjność inwestycyjną, może konkurować jedynie niskimi kosztami pracy i produkcji. Konieczne jest wskazywanie inwestorom zagranicznym alternatyw i innej wartości dodanej wynikającej dla ich inwestycji w Polsce. Takim elementem wpływającym korzystnie na decyzję inwestycyjną jest m.in. możliwość szybkiej egzekucji należności.

Jak powszechnie wiadomo dochodzenie należności w Polsce trwało bardzo długo. Zgodnie z raportem Doing Bussines in Poland procesy w sprawie egzekwowania roszczeń na drodze sądowej trwały średnio 540 dni, co z pewnością nie mogło być zachętą dla inwestorów. Dzięki mediacji obraz ten się zaczyna się zmieniać.  Cały proces mediacji łącznie z podpisaniem ugody i uzyskaniem tytułu wykonawczego trwa średnio 60 dni, a korzyść z tym związana jest oczywista i nie do zakwestionowania.

Akcja prowadzona przez Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan dotyczy przedstawienia Polski jako dobrego partnera biznesowego, a w konsekwencji jako optymalnego miejsca do inwestowania zagranicznego kapitału. Reprezentanci centrum odbyli już spotkanie w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej  w Rzymie, w najbliższym czasie podobne spotkania odbędą się w Oslo i Wiedniu. Planowane są również rozmowy w Paryżu oraz Berlinie.

Kluczowym elementem działania jest stworzenie sieci pomiędzy WPHI w różnych stolicach europejskich, której jedną z aktywności byłoby wskazywanie na mediację jako procedury nowoczesnej, efektywnej i przyjaznej zagranicznym przedsiębiorcom; również w kontekście finalnego rachunku finansowego. Wszystkie takie działania kształtować będą wizerunek Polski jako miejsca gdzie wysoka jakoś prowadzenia biznesu jest z góry zapewniona.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater