Przedsiębiorstwa dalej ograniczają zapasy

W 2. kwartale 2015 r. PKB wzrósł o 3,3 proc. r/r – poinformował GUS przedstawiając szybki szacunek. Komentarz dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzysztoszek, głównej ekonomistki Konfederacji Lewiatan.

Dane dotyczące wzrostu gospodarczego w 2. kwartale 2015 r. zaskoczyły. Należy dodać, że zaskoczyły negatywnie. Najważniejsze komponenty wzrostu PKB – spożycie indywidualne, inwestycje i eksport netto powinny bowiem ponownie, tak jak w 1. kwartale br.,  pokazać swoją siłę. Obserwacja sprzedaży detalicznej, produkcji przemysłowej, popytu na zewnętrzne finansowanie (kredyty, leasing) wskazywała bowiem na tę siłę.

To prawda, że wzrost produkcji sprzedanej przemysłu był wolniejszy niż w 1. kwartale, słabszy był także wzrost w budownictwie. A przemysł i budownictwo to prawie 1/3 wartości dodanej brutto wytwarzanej w naszej gospodarce. Zapewne tu należy szukać przyczyn słabszych wyników. Na pewno nie w spożyciu indywidualnym, bowiem sprzedaż detaliczna rosła w 2. kwartale nieco szybciej niż w pierwszym, a pozytywne zmiany na rynku pracy wyraźnie to wspierały; i nie w eksporcie netto, bowiem eksport rósł znacznie szybciej niż import.

Pytanie, co z inwestycjami? Informacje, które otrzymywaliśmy od przedsiębiorstw wskazywały, że firmy dalej zwiększają inwestycje. Potwierdzały to dane z rynku finansowego mówiące o spadku depozytów przedsiębiorstw i wzroście kredytów. Jednak ich dynamika musiała być niższa niż w ciągu pierwszych 3. miesięcy br. (prawie 12 proc.). Na pewno jednak firmy w dalszym ciągu ograniczały zapasy i tu może tkwić odpowiedź – poza nieco słabszą dynamiką produkcji przemysłu i budownictwa – dla słabszego od oczekiwań wyniku polskiej gospodarki w 2. kwartale br.

Oczywiście musimy poczekać do końca sierpnia na wstępny szacunek PKB, jednak trudno oczekiwać, że może on pokazać istotnie wyższy wzrost gospodarczy niż opublikowane dzisiaj w szybkim szacunku 3,3 proc.

Pojawia się pytanie, jak zareaguje na to Rada Polityki Pieniężnej, której członkowie w wypowiedziach publicznych sugerowali brak zmian stóp procentowych właściwie do końca kadencji RPP. Zapewne na razie uznają, że „jedna jaskółka wiosny nie czyni” i będą czekać na wyniki przemysłu, sprzedaży detalicznej, eksportu, zmian na rynku pracy, podaży pieniądza, etc. w kolejnych miesiącach. A  mają na co czekać, bo sierpniowa susza, ograniczenia w korzystaniu z energii elektrycznej przez część przemysłu, dadzą zapewne gorsze wyniki przemysłu w 3. kwartale br., co nie pozostanie bez wpływu na wzrost PKB.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater