Jak i gdzie pozyskiwać finansowanie na projekty innowacyjne i B+R? – szkolenie Poznań – 19-20.08.2015

Jak i gdzie pozyskiwać finansowanie na projekty innowacyjne i B+R?

Szkolenie będzie łączyć rzetelną informację o dostępnych źródłach finansowania oraz zasadach otrzymania wsparcia w perspektywie 2014-2020 z praktyczną wiedzą doświadczonych ekspertów.

W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in. o:

 • najważniejszych zmianach w warunkach udzielania wsparcia w latach 2014-2020 w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013
 • zakresie i zasadach wsparcia dotacyjnego w zakresie innowacji i B+R z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
 • nowych produktach wsparcia, w tym instrumentach finansowych, dostępnych dla firm w perspektywie 2014-2020
 • źródłach informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020

Zapraszamy w szczególności przedsiębiorców z sektora MMŚP, którzy:

 • spotkali się już z funduszami unijnymi, tzn. realizowali projekty lub starali się o dofinansowanie UE,
 • są zainteresowani realizacją projektów skierowanych na innowacje, badania i rozwój.

Szkolenie i konsultacje poprowadzą Nina Perret i Kiejstut Żagun.

Program szkolenia

9.00-9.15Rejestracja uczestników
9.15-10.00Fundusze publiczne w perspektywie 2014-2020

 • Wprowadzenie do tematu, w tym definicja MŚP,
 • Podstawowe informacje dotyczące pomocy publicznej: rodzaje pomocy publicznej i zasady jej udzielania,
 • Najważniejsze zmiany w warunkach udzielania wsparcia w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013,
 • Polityki horyzontalne (zrównoważony rozwój, równość szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacja).
10.00-11.30Główne źródła i zasady wsparcia projektów w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji

 • Prezentacja Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020:
  1. Informacje ogólne: instytucje odpowiedzialne za udzielanie wsparcia, wielkość alokacji, zakres wsparcia, w tym typy projektów, zasady kwalifikowania wydatków, rodzaj pomocy publicznej właściwy danego schematowi wsparcia, harmonogram naboru wniosków,
  2. Szczegółowe informacje nt. najbliższych naborów, m.in.: źródła informacji o konkursach, zasady naboru projektów, kryteria wyboru wniosków, zasady finansowania, np.: minimalna i maksymalna wartość projektu, zakres wniosku o dofinansowanie
11.30-11.45Przerwa kawowa
11-45-13.30Główne źródła i zasady wsparcia projektów w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji – cd.

 • Prezentacja Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020:
  1. Informacje ogólne: instytucje odpowiedzialne za udzielanie wsparcia, wielkość alokacji, zakres wsparcia, w tym typy projektów, zasady kwalifikowania wydatków, rodzaj pomocy publicznej właściwy danego schematowi wsparcia, harmonogram naboru wniosków,
  2. Szczegółowe informacje nt. najbliższych naborów, m.in.: źródła informacji o konkursach, zasady naboru projektów, kryteria wyboru wniosków, zasady finansowania, np.: minimalna i maksymalna wartość projektu, zakres wniosku o dofinansowanie
13.30-14.15Obiad
14.15-14.45Źródła informacji o Funduszach Europejskich 2014-2020

14.45-15.45Praktyczne aspekty pozyskiwania wsparcia

 • Najczęściej popełniane błędy
 • Elementy wniosku o dofinansowanie,
 • Wymagane dokumenty na etapie pozyskiwania dotacji,
 • Kluczowe czynniki sukcesu przy planowaniu i realizacji inwestycji wspieranej ze środków EU.
15.45-16.00Przerwa kawowa
16.00-17.00Pozostałe możliwości wsparcia projektów w zakresie badań i rozwoju oraz innowacji

 • Instrumenty finansowe,
 • Horyzont 2020


Dzień po szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł indywidualnie skonsultować własny pomysł dotyczący wprowadzania w firmie innowacji lub prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z trenerami prowadzącymi szkolenie (opcja dla chętnych firm)


Zgłoszenia na szkolenia i konsultacje przyjmowane są elektronicznie. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.eurodlafirm2014-2020.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełniania przez uczestników warunków wstępnych dotyczących posiadanego doświadczenia. Z jednej firmy w szkoleniu może wziąć udział jedna osoba.


Celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania i zapewnienia stosownego komfortu w przypadku, gdy w spotkaniu planuje wziąć udział osoba niepełnosprawna, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie określonych potrzeb dotyczących uczestnictwa telefonicznie pod nr (+48 22) 55 99 940 lub elektronicznie na adres
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

ZAPISZ SIĘ!
Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Wiadomość wysłana przez Konfederację Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater