Strategia Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016-2020 – konsultacje

Ministerstwo Finansów  przekazało do konsultacji Strategię Rozwoju Administracji Podatkowej na lata 2016 – 2020. Strategia jest elementem nowego systemu zarządzania administracją podatkową, którego podstawy zostały określone w ustawie o administracji podatkowej z dnia 10 lipca 2015 r. Dokument ten, będzie określać w perspektywie średniookresowej, strategiczne cele i kierunki działania Administracji Podatkowej.

Strategia zaprezentowana została w dniu 20 sierpnia 2015 r. podczas spotkania z przedstawicielami różnych środowisk. Radę Podatkową Konfederacji Lewiatan reprezentowali Przewodniczący Andrzej Nikończyk i Pierwszy wiceprzewodniczący Grupy PP Tomasz Misiak.

Planowane jest kolejne spotkanie w dniu 18 września 2015 r., na którym omówione zostaną zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi i propozycje.

Prosimy zwrócić uwagę, m.in. na szeroko komentowaną propozycję stworzenia tzw. superurzędu dla największych podatników, których przychody przekraczają 50 mln EUR. Pytanie, czy to właściwy limit, czy powinien być wyższy, czy powinny być wyłączenia rodzajowe, czy powinny być włączenia rodzajowe (ma to obejmować też instytucje finansowe i wszystkie banki z wyjątkiem spółdzielczych).

Jeżeli identyfikują Państwo zagrożenia, które mogą dotyczyć przedsiębiorców w związku z wprowadzeniem strategii, to bardzo prosimy o przesłanie uwag do 1 września br., do godz. 12:00.

STRATEGIA ROZWOJU ADMINISTRACJI PODATKOWEJ NA LATA 2016-2020 (wyciąg)

Koncepcja zapewnienia wysokiego poziomu dobrowolności wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników /projekt/

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater