Aktywność Zarządu

W dniu 26 sierpnia Jacek Silski spotkał się z przedstawicielami zarządu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego (TPPW).
Spotkanie dotyczyło finansowego wsparcia TPPW w jego działaniach, m. in. dotyczącej wydania rocznika „Wielkopolski Powstaniec 1918-1919”.

26 sierpnia  odbyło się także posiedzenie Zarządu WZP Lewiatan, w którym udział wzięli: Jacek Silski, Krzysztof Kłosowicz i Jacek Kulik.

27 sierpnia  Jacek Silski wziął udział w spotkaniu mentoringowym Fundacji Firmy Rodzinne.
Program spotkania można znaleźć pod adresem: https://firmyrodzinne.org/wydarzenia/wycena-wartosci-marki-znaku-towarowego-know-how-patentu-w-firmie-rodzinnej-dla-celow-zarzadczych-lub-transakcyjnych-spotkanie-w-firmie-bomis-poznan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater