30 października 2013r. Konferencja „Twój czas, Twój kapitał „

Konfederacja Lewiatan oraz Wielkopolski Związek Pracodawców serdecznie zapraszają na konferencję :

„Twój czas, twój kapitał ” nowoczesne instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Poznań 30 października 2013 | IBB Hotel Andersia, Plac Andersa 3

Karta zgłoszeniowa

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 900, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: agorecka@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Program :

 • 10:00 – 10:30 Rejestracja, kawa powitalna
 • 10:30 – 10:45 Otwarcie
 • 10:45 – 11:00 Wprowadzenie: Wyzwania dla biznesu, wyzwania dla gospodarki Jacek Adamski, Konfederacja Lewiatan
 • 11:00 – 12:30 Kredyt technologiczny
  Realizacja i perspektywy na przyszłość
  Marzena Tymińska-Ładziak
  , Bank Gospodarstwa Krajowego
  Procedura w banku kredytującym
  Paweł Bizoń
  , PKO Bank Polski

  Fundusze Private Equity / Venture Capital
  Ryszard Kruk
  , Enterprise Investors

  Inicjatywa JEREMIE – skuteczny instrument finansowania wielkopolskich przedsiębiorstw
  Tomasz Skibicki
  , Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, BGK

  Anioły Biznesu – kluczowy element finansowania start-up’ów wraz ze studium przypadku jednej z transakcji LBA
  Szymon Kurzyca
  , Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

 • 12:30 – 12:45 Przerwa kawowa
 • 12.45 – 13.30 Warsztaty fakultatywne cz.1
  • warsztat 1 Kredyt technologiczny
   Marzena Tymińska-Ładziak
   , Bank Gospodarstwa Krajowego
   Paweł Bizoń, PKO Bank Polski

   • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny POIG – system wdrażania
   • Definicja nowej technologii w rozumieniu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej
   • Proces oceny i wyboru projektu
   • Sposób wyliczenia premii technologicznej
   • Przykłady wykorzystania kredytu technologicznego przez małe i średnie przedsiębiorstwa
  • warsztat 2 Fundusze Private Equity / Venture Capital
   Ryszard Kruk
   , Enterprise Investors

   • Ważne i te mniej ważne kryteria inwestycyjne funduszy, o których warto wiedzieć
   • O tym, że jedna kartka może być więcej warta niż 100 stronicowy biznesplan, czyli z czym przyjść na pierwszą rozmowę
   • Jak w praktyce wygląda współpraca fundusz – zarząd/współwłaściciel?
   • Czego oprócz kapitału można i należy oczekiwać od funduszu?
   • Co kryje się pod określeniem „Term Sheet” i dlaczego mówienie o „Exit Strategy” jest ważne dla obu stron już
    na samym początku?
   • Przykłady wykorzystywania funduszy Private Eguity / Venture Capital dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
  • 13:30 – 14:15 Warsztaty fakultatywne cz.2
   • warsztat 3 Inicjatywa JEREMIE – skuteczny instrument finansowania wielkopolskich przedsiębiorstw
    Tomasz Skibicki
    , Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej, BGK

    • O tym, czym jest inicjatywa JEREMIE i co oferuje przedsiębiorcom, czyli jakie produkty i dla kogo
    • Na jaki cel w ramach projektu można otrzymać środki
    • Co trzeba zrobić aby starać się o wsparcie i do kogo się udać
    • Przykłady przedsiębiorców, którzy rozwinęli firmę dzięki środkom otrzymanym w ramach inicjatywy JEREMIE
   • warsztat 4 Business Angels – Jak skutecznie pozyskać kapitał od inwestorów indywidualnych
    Szymon Kurzyca, Maciej Strzębicki
    , Lewiatan Business Angels przy Konfederacji Lewiatan

    • Jakie projekty mają szanse na pozyskanie finansowania od Anioła Biznesu
    • Kryteria oceny projektów przez Aniołów Biznesu
    • Jak przebiega proces inwestycyjny
    • Korzyści ze współpracy z Aniołem Biznesu
  • 14:15 – 15.00 Lunch
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater