26 stycznia 2017 r. „Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach.”

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne seminarium z udziałem przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w Poznaniu.

Temat:           „Ustalenie obowiązku ubezpieczenia społecznego w kontekście zbiegów wynikających  z wykonywania umów zleceń – zmiany w przepisach.”

Termin:          26 stycznia 2017 r. (czwartek)  od godz. 12.00 do godz. 15.00.

Miejsce:      Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, sala nr 219.

Rejestracja:   asystent@wzp.org.pl

Udział w seminarium oznacza wyrażenie zgody uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoszenia udziału  przyjmujemy do  25 stycznia. 

PROGRAM SEMINARIUM:

11.45 – 12.00      Rejestracja uczestników.

12.00 – 12.10      Otwarcie seminarium.

12.10 – 13.15       Omówienie  zmian w zakresie zbiegów tytułu do ubezpieczeń:

  • kilka umów zlecenia,
  • umowa zlecenie + praca nakładcza,
  • umowa zlecenie+ prowadzenia działalności.

13.15 – 13.30      Przerwa.

13.30  – 14.45      Omówienie  zmian w zakresie zbiegów tytułu do ubezpieczeń:

  • umowa zlecenie + umowa o pracę i inne tytuły nadrzędne,
  • umowa zlecenie + emeryt/rencista,
  • możliwość złożenia wniosku przez płatnika w celu zweryfikowania poprawności dokonanych zgłoszeń.

14.45 – 15.00      Pytania i dyskusja.

 Prelegent:  Monika Falkowska-Korek  –  Starszy Specjalista w Wydziale Ubezpieczeń i Składek.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater