24 lipca 2013r. konferencja „Katalog standardów realizacji inwestycji infrastrukturalnych”

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Lewiatana z ekspertami w zakresie realizacji inwestycji oraz specjalistami w zakresie Prawa zamówień publicznych. Konferencja będzie poświęcona prezentacji dobrych praktyk oraz dyskusji dotyczącej dobrych praktyk w zakresie realizacji inwestycji budowalnych.

Konferencja odbędzie w dniu 24 lipca 2013 r. (środa), od godz. 11.00 do 14.00 w hotelu NH Poznań, ul. Św. Marcin 67.

Konferencja jest bezpłatna. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci udziału w spotkaniu w terminie do wtorku, 22 lipca 2013 r. telefon (22) 55 99 907, e-mail: zpbi@zpbi.pl; akossowska@pkpplewiatan.pl

Program konferencji:

 • 11.00 – 11.15 Rejestracja gości i kawa powitalna
 • 11.15 – 11.30 Otwarcie konferencji – Zbigniew Stochalski – Wiceprezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców
 • 11.30 – 13.00 Katalog Standardów Realizacji Inwestycji Infrastrukturalnych:
  • Dobre praktyki w zakresie przygotowania inwestycji i wyboru projektanta
  • Dobre praktyki w procedurze wyboru wykonawcy na realizację robót budowalnych w systemie zamówień publicznych
  • Dobre praktyki w zakresie zlecania i wykonawstwa robót budowalnych
  • Propozycje zmian legislacyjnych
 • 13.00 – 13.15 Przerwa
 • 13.15 – 14.00 Dyskusja z udziałem ekspertów
 • 14.00 Lunch
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater