10 lutego 2017 r. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, z uwzględnieniem zmian od 2017 roku”.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne szkolenie z udziałem przedstawiciela Okręgowego  Inspektoratu Pracy w Poznaniu.

Temat szkolenia: „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce, z uwzględnieniem zmian od 2017 r.”

Prelegent:                         Anna Wabich – Starszy inspektor pracy  – specjalista

Termin szkolenia :           10 luty 2017r. (piątek)   od godz. 9.00 do godz. 11.30.

Miejsce szkolenia:           Wyższa Szkoła Bankowa, al. Powstańców Wlkp. 5,  sala 107  BR,  piętro 1.

Rejestracja:                      asystent@wzp.org.pl  lub  telefonicznie  61 657 6-0 51

Zgłoszenia udziału  przyjmujemy do 9 lutego.

 PROGRAM  SZKOLENIA:

godz.  8.45 –  9.00          Rejestracja uczestników

godz.  9.00 –  9.10          Otwarcie seminarium

godz.  9.10 – 11.30         Omówienie następujących zagadnień :

 • Legalność zatrudnienia cudzoziemców.
 • Podstawowe definicje
 • Zezwolenie na pracę
 • Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca
 • Warunki legalnego podjęcia pracy przez cudzoziemca
 • Członkowie rodziny obywatela UE/EOG bądź Szwajcarii
 • Dokumenty pobytowe właściwe do wykonywania pracy
 • Katalog negatywny – zezwolenie na pobyt czasowy
 • Klasyfikacja wiz
 • Ruch bezwizowy – rozporządzenie unijne
 • Mały ruch graniczny
 • Karta Polaka
 • Praca cudzoziemców ze Wschodu na podstawie oświadczeń
 • Minimalne standardy dla zatrudnionych – minimalne wynagrodzenie.

godz. 10.20 – 10.35 Przerwa

godz. 11.10 – 11.30       Pytania i dyskusja

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater