Zaproszenie na warsztaty nt. „Praktyczne wskazówki i porady dla przedsiębiorców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemca …”, 12 listopada

Powiatowy Urząd Pracy oraz Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan

zapraszają na warsztaty w formie online, platforma zoom, nt.

 

„Praktyczne wskazówki i porady dla przedsiębiorców ubiegających się o zatrudnienie cudzoziemca

– informacje starosty, oświadczenia, zezwolenia na pracę sezonową”.

         czwartek,  12 listopada 2020r. godz. 10:00 – 12:00.

Pracownicy merytoryczni Powiatowego Urzędu Pracy, specjaliści w zakresie spraw związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, omówią na warsztatach następujące zagadnienia:

  • rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
  • wydawanie zezwolenia na pracę sezonową
  • uzyskiwanie z PUP informacji starosty o braku zaspokojenia potrzeb kadrowych
  • najczęściej popełniane błędy
  • zasady wypełniania poszczególnych dokumentów.

Podczas warsztatów zostaną przedstawione najczęściej popełniane błędy w dokumentacji.

Rejestracja :   asystent@wzp.org.pl

Zgłoszenia udziału  przyjmujemy do 10 listopada.

Liczba uczestników ograniczona.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater