Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków WZP Lewiatan w dniu 11 kwietnia 2019r.

Szanowni Państwo,

Członkowie Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan,

w imieniu Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan (WZP Lewiatan), zapraszamy Państwa na

 Walne Zgromadzanie Członków Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan,

które  odbędzie  się  w dniu  11 kwietnia 2019r. o  godzinie 14.00 w Poznaniu w  Auli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu,

ul. Ziębicka 18.

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

Tegoroczne Walne Zgromadzenie ma charakter wyborczy. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń Kandydatek i Kandydatów do Prezydium WZP Lewiatan.

Termin przesyłania zgłoszeń:  10 kwietnia 2019r., godz. 15.00.

W załączeniu formularz „Upoważnienie do kandydowania i działania w organie Związku”.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018, sprawozdanie finansowe za rok 2018, projekty uchwał oraz porządek obrad przekażemy Państwu do 4 kwietnia.

Treść statutu WZP Lewiatan.

 

Potwierdzenia uczestnictwa oraz wszelkie kwestie związane z pełnomocnictwami, w tym skany pełnomocnictw prosimy przesyłać do 10 kwietnia 2019r. na skrzynkę asystent@wzp.org.pl

Bezpłatny parking dostępny przy Stowarzyszeniu Księgowych.

 

Liczymy na Państwa obecność.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater