Zaproszenie na spotkanie online nt. „Kwalifikacje rynkowe – korzyści dla pracodawców i pracowników. Możliwości i zasady certyfikowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.”, 2 czerwca

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan oraz Instytut Badań Edukacyjnych zapraszają na  spotkania online

„Kwalifikacje rynkowe – korzyści dla pracodawców i pracowników.

Możliwości i zasady certyfikowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.”

Termin spotkania: 2 czerwca (wtorek)

Godziny spotkania: 11:00 – 13:00

Rejestracja:              asystent@wzp.org.pl    lub tel. 61 657 60 51.

Dane dostępowe no spotkania online otrzymacie Państwo na adresy e-mail, podany w zgłoszeniu udziału.

 

Spotkanie jest kierowane do wszystkich osób, które w ramach swoich zadań służbowych, pełnionych funkcji, chcą poznać zachodzące zmiany w systemie kwalifikacji w Polsce,
a w szczególności do przedstawicieli firm, którzy mogą być zainteresowani rozszerzeniem swojego obecnego modelu biznesowego o możliwość uzyskania uprawnień do nadawania kwalifikacji
w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
czyli walidowania i certyfikowania wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w branży, w której się specjalizuje dany podmiot.

Na spotkaniu otrzymacie Państwo także informacje w jaki sposób możecie Państwo uczestniczyć w procesie aktualizowania kwalifikacji w obrębie zawodów lub uzupełnić rejestr zawodów o nowe kwalifikacje (w zależności od Państwa potrzeb).


WYMIERNE KORZYŚCI DLA PRACODAWCÓW:
• Stworzenie skutecznego narzędzia rekrutacyjnego, które ułatwi ocenę kompetencji kandydatów do pracy i zmniejszy ryzyko kosztownych błędów przy rekrutacji.
• Możliwość stworzenia czytelnego planu budowania i rozwoju zespołu poprzez uporządkowanie zestawu kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców w sektorze.
• Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa w postępowaniach przetargowych w kraju i za granicą dzięki ujednoliceniu systemu z podobnymi systemami w innych krajach europejskich.
• Sprawniejsze planowanie długoterminowych inwestycji i dróg rozwoju organizacji dzięki możliwości łatwego identyfikowania luk kompetencyjnych na rynku.
• Pomoc w zakresie doskonalenia systemu awansowania, określania poziomu wynagrodzeń oraz w trafnym doborze wartościowych szkoleń dla pracowników.
• Możliwość tworzenia i włączania do systemu nowych kwalifikacji „szytych na miarę”, czyli dostosowanych do potrzeb pracodawcy, danej branży i lokalnego rynku pracy.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater