H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych podpisała umowę z PKP Intercity.

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych podpisała z PKP Intercity umowę na przebudowę 10 wagonów pasażerskich na wagony restauracyjne. Jak poinformował Hubert Stępniewicz, prezes fabryki, PKP Intercity jest dla nas obecnie dominującym odbiorcą. Jednak szanse na dywersyfikację są bardzo duże.

Dzisiaj wagon pasażerski może być adresowany nie tylko dla odbiorcy krajowego, ale zauważamy bardzo duże zainteresowanie przewoźników zagranicznych. Wagon klasyczny jest najprostszym pojazdem interoperacyjnym i dokładnie wpisuje się w potrzebę transportową w ruchu międzynarodowym – wskazał prezes.

Zaznaczył, że wagon może poruszać się praktycznie po całej Europie przy relatywnie niedużym – w porównaniu z pojazdem trakcyjnym – wysiłku homologacyjnym.

Dlatego widzimy tutaj dla siebie segment i to nam pozwala myśleć o dywersyfikacji geograficznej – podkreślił Stępniewicz.

Natomiast w wymiarze produktowym nasz wysiłek dywersyfikacyjny będzie się sprowadzał do sięgnięcia po segment zespołów trakcyjnych i tutaj przykładem jest nasz pojazd Plus – dwusystemowy spalinowo-elektryczny. Przyglądamy się również mniejszym pojazdom trakcyjnym typu lokomotywa manewrowa. To są takie kierunki, które postrzegamy w pierwszym kroku jako atrakcyjne i pozwolą zdywersyfikować źródła przychodów – kontynuował szef FPS.

Wyjaśnił, że zainteresowanie lokomotywą manewrową wynika z dwóch względów – spodziewanego znaczącego popytu w związku ze wzrostem ruchu towarowego, w którym lokomotywa manewrowa odpowiedzialna jest za pierwszy etap formowania składu oraz faktu, że stworzenie tego typu pojazdu jest mniej złożone niż proces budowy lokomotywy liniowej.

Prezes poinformował także, że spółka nie jest zainteresowana kompleksową produkcją wagonów towarowych, co najwyżej niektórych ich komponentów, takich jak wózki.

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych podpisała dziś z PKP Intercity umowę na przebudowę 10 wagonów pasażerskich na wagony restauracyjne. Przedmiotem umowy jest wykonanie naprawy okresowej na piątym poziomie utrzymania wraz z modernizacją wagonów typu 145Ab. Poznański producent taboru wykona także późniejsze okresowe przeglądy techniczne na trzecim poziomie utrzymania. Wartość kontraktu wynosi 61,3 mln zł brutto. Wagony będą dostosowane do jazdy z prędkością do 160 km/h.

W październiku 2017 r. FPS i PKP IC podpisały umowę na modernizację 60 wagonów. Rok później zamówienie zostało rozszerzone na kolejne 30 wagonów. Natomiast w lutym 2018 r. spółki podpisały umowę na dostawę 55 wagonów. Dzięki tym zamówieniom PKP Intercity jest najważniejszym partnerem biznesowym FPS.

H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych jest jedną z najstarszych firm produkujących tabor kolejowy w Polsce. FPS jest jedynym krajowym producentem i dostawcą nowych wagonów zarówno osobowych, jak i sypialnych przystosowanych do komunikacji międzynarodowej z prędkością maks. 200 km/h, w tym również przeznaczonych do komunikacji przestawczej po torach 1435/1520 mm.

26 marca 2010 r. 100 proc. udziałów w H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. przejęła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. stając się wyłącznym właścicielem spółki.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater