Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi Studia Podyplomowe Prawa Pracy w roku akademickim 2020/2021

W miesiącu czerwcu 2020 roku została uruchomiona rekrutacja na XXXV edycję Studiów Podyplomowych Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Problematyka Studiów obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy oraz europejskiego prawa pracy i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Studia będą prowadzone w roku akademickim 2020/2021. Kierowane są nie tylko do absolwentów prawa – ich oferta dotyczy również osób nie posiadających wykształcenia prawniczego).

Problematyka Studiów obejmuje zagadnienia z zakresu Kodeksu pracy i innych ustaw dotyczących prawa pracy oraz europejskiego prawa pracy i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zajęcia w ramach studiów prowadzą profesorowie Katedry Prawa pracy i Prawa Socjalnego UAM oraz przedstawiciele praktyki prawniczej (Sądu Najwyższego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Program studiów obejmuje 120 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów i konsultacji umożliwiających słuchaczom zgłaszanie pytań i wątpliwości.

Studia trwają dwa semestry; zajęcia odbywają się raz w miesiącu (soboty i niedziele) od października 2020 do czerwca 2021 roku.

Zajęcia mogą odbywać się w formie streamingu.

Zajęcia w ramach studiów prowadzą profesorowie Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego UAM oraz przedstawiciele praktyki prawniczej – Sądu Najwyższego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy.

Termin składania dokumentów do dnia 15 października br. Adres: Wydział Prawa i Administracji, ul. Św. Marcin 90, 61-809 Poznań (pok. 316 ). Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie pocztą na adres j.w.

 

Szczegółowe informacje :

 

Plakat – Studia Podyplomowe Prawa Pracy 2020-2021

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater