Wsparcie cudzoziemców w czasach pandemii


Materiał z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki koronawirusa i możliwych form pomocy ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obcojęzycznych mieszkańców i mieszkanek województw powstał dzięki współpracy Migrant Info Point oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Jest on dostępny w czterech wersjach językowych: po polsku, angielsku, rosyjsku i ukraińsku.

Zawiera:

Celem pakietu informacyjnego jest wsparcie wszystkich osób zamieszkałych na terenie Województwa Wielkopolskiego, w tym migrantów i migrantek w dobie zmieniającej się rzeczywistości. Dostrzegamy, że informacje, którymi dysponujemy nie zawsze są pełne i czytelne. Tym materiałem postanowiliśmy wyjść naprzeciw obecnej sytuacji i wesprzeć informacyjnie cudzoziemki i cudzoziemców oraz instytucje, do których, w tych niełatwych dla każdego czasach, osoby te mogą się zwrócić. Proszę o korzystanie, dzielenie się, ewentualnie wydrukowanie i umieszczenie w widocznym miejscu podanych informacji, umieszczenie komunikatu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz każdą dalszą dystrybucję do i wśród osób mogących potrzebować pomocy.

Link do strony Migrant Info Point: tutaj

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater