• prezes zarządu jacek silski
 • wiceprezes zarządu zbigniew stochalski
 • wiceprezes zarządu jacek kulik
 • wiceprezes zarządu izabella macionga
 • wiceprezes sarządu piotr stawiński
 • wiceprezes zarządu paweł florkiewicz
 • wiceprezes zarządu adam wize
 • WZP
 • Władze Związku

Władze Związku

Zarząd Związku:
 • Jacek Silski – Prezes Zarządu
 • Paweł Florkiewicz – Wiceprezes Zarządu
 • Izabella Macionga – Wiceprezes Zarządu
 • Jacek Kulik – Wiceprezes Zarządu
 • Piotr Stawiński – Wiceprezes Zarządu
 • Zbigniew Stochalski – Wiceprezes Zarządu
 • Adam Wize – Wiceprezes Zarządu
Komisja Rewizyjna Związku:
 • Grzegorz Pawlak – Przewodniczący Komisji
 • Małgorzata Wojtyla – Członek Komisji
Biuro Związku: