W siedzibie PUP zostało utworzone Centrum Pracodawcy

Zmiany w zakresie świadczenia usług dla pracodawców

Celem usprawnienia świadczenia usług ściśle pod potrzeby pracodawcy w siedzibie Urzędu zostało utworzone Centrum Pracodawcy.

Jest to wyodrębnione w siedzibie Urzędu miejsce, w którym pracodawca zainteresowany zatrudnieniem pracownika uzyska kompleksową pomoc, bez konieczności załatwiania spraw w kilku miejscach.

Pracodawco – w Centrum możesz zgłosić ofertę pracy, skorzystać z instrumentów rynku pracy: staży, dofinansowania/zwrotu części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne (m.in.: prace interwencyjne, świadczenie aktywizacyjne, dofinansowania do zatrudnienia osób 50+, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy).

Oferujemy pomoc w:

  • objaśnieniu przepisów prawnych, formalności
  • wypełnieniu dokumentów
  • ustaleniu wymagań dla kandydatów do pracy
  • ustaleniu stawek wynagrodzenia na tym samym lub porównywalnym stanowisku (na podstawie analizy lokalnego rynku pracy)
  • upowszechnieniu oferty pracy (przesłania oferty do publikacji w innych urzędach pracy w wybranym przez Ciebie regionie)

UWAGA! Każda zgłoszona oferta pracy publikowana jest na telebimach w siedzibie PUP, na stronie internetowej www.poznan.praca.gov.pl, w Centralnej Bazie Ofert Pracy (krajowy portal Publicznych Służb Zatrudnienia)

Wprowadziliśmy też zmiany w sposobie prowadzenia rekrutacji:

  • jeden doradca klienta PUP odpowiedzialny za rekrutację
  • bieżący kontakt rekrutującego z pracodawcą w okresie realizacji oferty pracy – informacja o liczbie dostępnych kandydatów na zgłoszone stanowisko pracy, liczbie skierowanych bezrobotnych, wyjaśnianie wątpliwości
  • stała analiza bazy bezrobotnych pod kątem możliwości skierowania kolejnych osób na rozmowy kwalifikacyjne
  • przedstawienie możliwości skorzystania z instrumentów rynku pracy
  • propozycje udziału w wydarzeniach organizowanych przez PUP skierowanych do pracodawców.

Zapraszamy do współpracy: siedziba PUP ul. Czarnieckiego 9, I piętro lub

oferty pracy: tel. 61 8345 672 e-mail: ofertypracy@poznan.praca.gov.pl

staże, dofinansowania, zwrot kosztów zatrudnienia: tel. 61 8345 645 lub 677, e-mail: m.marciniak@poznan.praca.gov.pl

Wszystkie usługi świadczone przez urząd pracy są BEZPŁATNE.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater