Umowa partnerska zawarta pomiędzy WZP Lewiatan a CWRKDiZ

11 lipca 2018 roku Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan w Poznaniu zawarł umowę partnerstwa z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Podjęta współpraca ma na celu, w szczególności:

  • wsparcie kształcenia dualnego na terenie działalności WZP Lewiatan oraz CWRKDiZ w Poznaniu,
  • upowszechnianie modelu kształcenia dualnego,
  • prowadzenie diagnozy rynku pracy z uwzględnieniem zawodów deficytowych i zawodów przyszłości.

Więcej  Umowa partnerska

Notatka CWRKDiZ z podpisania porozumenia

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater