Szkolenie Centrum Mediacji – Konflikty w relacjach pracowniczych i jak sobie z nimi radzić?

    
Szkolenie Centrum Mediacji – Konflikty w relacjach pracowniczych i jak sobie z nimi radzić?
23 maja 2019 r. godz. 10.00-14.30

Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

 

Zapraszamy serdecznie na  szkolenie, które pomoże radzić sobie z konfliktami w relacjach pracowniczych z wykorzystaniem mediacji.

Według danych opublikowanych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawach pracowniczych ze skierowania sądowego ok. 60 % z nich kończy się ugodą. To bardzo wysoki wskaźnik jednoznacznie wskazujący na to, iż sprawy pracownicze nadają się do mediacji – dobrowolnego i poufnego procesu dochodzenia przez strony sporu do jego rozwiązania.

Skorzystanie z mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Z pomocą mediatora możemy rozwiązać wiele spraw cywilnych, gospodarczych lub pracowniczych jak np. spór co do wykonania lub zakwestionowania wykonania umowy.

Mediacja pomaga w szybkim, samodzielnym oraz tanim rozwiązaniu sporu. Według Raportu Doing Bussines in Poland, sporządzanego corocznie przez Bank Światowy, spór rozwiązywany drogą mediacji kończy się średnio w terminie do 30 dni. Dla porównania dochodzenie roszczeń na drodze sądowej trwa w Polsce średnio aż 685 dni. Oprócz znacznej oszczędności czasu istotnym aspektem jest także większa szansa na zachowanie pozytywnych relacji między stronami konfliktu. Mediacja pomaga w zachowaniu dobrego wizerunku niezależnie od przyczyny czy sposobu zakończenia sporu.

Szkolenie jest skonstruowane tak, by wesprzeć w codziennej pracy właścicieli/właścicielki przedsiębiorstw, osoby odpowiedzialne za zatrudnianie i rozwój pracowników.

09:30-10:00 Rejestracja i kawa powitalna
10:00-11:00 Dynamika konfliktu i mechanizmy jego rozwiązywania

  • źródła konfliktu, emocje w konflikcie, rodzaje konfliktów, sposoby wyjścia z sytuacji konfliktowej
  • definicja konfliktu, „schody Glasla”

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-12:15 Komunikacja interpersonalna

  • wiedza podstawowa, cele, teorie komunikowania interpersonalnego
  • umiejętność aktywnego słuchania, techniki komunikacyjne, zadawanie pytań
  • Pokaz filmu „Przeciążenie w pracy”

12:15-13:00 Lunch

13:00-14:00 Mediacja metodą na rozwiązywanie konfliktów pracowniczych

  • zasady mediacji
  • etapy mediacji
  • rola mediatora
  • symulacja sytuacji konfliktowych i sposoby ich rozwiązywania

14:00-14:30 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

 Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz

Mediatorka, Ekspertka CAM-Koordynator w Centrum Mediacji Lewiatan. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, Aplikacji Prokuratorskiej oraz Summer School of Restorative Justice organizowanej przez European Forum for Restorative Justice. Wykładowca Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy WPiA UW oraz Kliniki Mediacji przy WPiA UW. Autorka i współautorka rozdziałów do podręcznika mediacji.

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska 

Mediator gospodarczy, prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe w sprawach gospodarczych i cywilnych (w tym w sprawach korporacyjnych i z zakresu prawa pracy). Wykładowca Podyplomowych Studiów z Mediacji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, szkoleniowiec z zakresu mediacji w Szkole Mediacji prowadzonej przez CMG przy Krajowej Izbie Radców Prawnych i Centrum Mediacji Lewiatan. Kwalifikacje mediatora uzyskane w polskich i niemieckich instytucjach szkoleniowych: UW WPiA w Warszawie, Zentrale fur Mediation w Kolonii, mediatorka w Berlińskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (IHK Berlin).

Lewiatan
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
Tel. +48 22 55 99 900
Fax +48 22 55 99 910
www.konfederacjalewiatan.pl
lewiatan@konfederacjalewiatan.
dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater