Środowe poranki z PRAWEM PRACY i HR

Począwszy od września br. kancelaria SZUSZCZYŃSKI KAMIŃSKA Kancelaria Prawa Pracy z siedzibą w Poznaniu, Członek WZP Lewiatan, uruchamia projekt „Środowe poranki z prawem pracy i HR

 

W trakcie każdego spotkania prezentowane będą ciekawe i praktyczne zagadnienia z obszaru prawa zatrudnienia z możliwością dyskusji i zadawania pytań (w końcowej części każdego spotkania).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i decyduje o nim kolejność zgłoszeń, przy czym Kancelaria zastrzega sobie prawo do ostatecznej weryfikacji i przyjęcia zgłoszenia.

Harmonogram poszczególnych spotkań:

  1. środa 9 września 2020 r., godz. 09.00-10.30, „Umowy o pracę, zlecenie, dzieło, B2B – zagrożenia w kontekście praktyki kontrolnej ZUS oraz PIP”,
  2. środa 14 października 2020 r., godz. 09.00-10.30, „Czas pracy w godzinach nadliczbowych menadżerów, kierowników i kadry zarządzającej”,
  3. środa 18 listopada 2020 r., godz. 09.00-10.30, „Powrót do pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych – uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawców”,
  4. środa 16 grudnia 2020 r., godz. 09.00-10.30, „Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników – tryb, kryteria doboru, właściwe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia”,
  5. środa 13 stycznia 2020 r., godz. 09.00-10.30, „Premie, nagrody, bonusy – jak prawidłowo i bezpiecznie formułować zapisy regulaminów wynagradzania, premiowania lub umów o pracę?”,
  6. środa 3 luty 2021 r., godz. 09.00-10.30, „Elastyczny czas pracy jako narzędzie pozwalające optymalizować pracę i obniżać koszty wynagrodzeń”,
  7. środa 17 marca 2021 r., godz. 09.00-10.30, „Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w obszarze HR w świetle stanowisk PUODO oraz MRPiPS”,
  8. środa 14 kwietnia 2021 r., godz. 09.00-10.30, „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kasy zapomogowo – pożyczkowe, świadczenia urlopowe”,
  9. środa 12 maja 2021 r., godz. 09.00-10.30, „Czas pracy pracowników mobilnych / terenowych – pułapki i zagrożenia”,
  10. środa 16 czerwca 2021 r., godz. 09.00-10.30, „Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie – obowiązki prewencyjne pracodawców oraz ciekawe kazusy na podstawie procesów prowadzonych przez Kancelarię

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater