Seminarium ZUS „Zasiłki z FUS – zasady przyznawania, dokumentowanie. Część 1”, 18 października br.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza na bezpłatne seminarium z udziałem przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w Poznaniu.

Temat:           Zasiłki z FUS – zasady przyznawania, dokumentowanie.  Część 1.

Termin:          18 października 2018 r.  od godz. 10.00 do godz. 15.00.

Miejsce:         Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, sala nr 219.

Rejestracja:   asystent@wzp.org.pl

Udział w seminarium oznacza wyrażenie zgody uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgłoszenia udziału  przyjmujemy do  17 października.

PROGRAM SEMINARIUM:

9.45 – 10.00      Rejestracja uczestników.

10.10 – 12.15      Zasiłek Chorobowy i Świadczenie rehabilitacyjne

 • prawo do wynagrodzenia chorobowego
 • niezdolność do pracy na przełomie roku
 • okres wyczekiwania na zasiłek
 • okres wypłaty zasiłku
 • wysokość zasiłku
 • brak prawa do zasiłku chorobowego
 • kontrola zwolnień lekarskich
 • dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego
 • ustalanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego
 • dokumentacja

12.15 – 12.30       Przerwa

12.30 – 13.15       Zasiłek opiekuńczy

 • opieka nad zdrowym dzieckiem
 • opieka nad chorym dzieckiem i chorym członkiem rodziny
 • opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym
 • krąg osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego
 • wysokość zasiłku opiekuńczego
 • dokumentacja

13.15 – 14.45      Zasiłek macierzyński

 • termin na złożenie wniosku o urlop rodzicielski
 • prawo do zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka lub innego członka rodziny
 • podział uprawnień do urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego
 • zasiłek macierzyński po zgonie dziecka
 • wymiar i części urlopu rodzicielskiego
 • zasady wydłużania urlopu rodzicielskiego
 • urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego
 • urodzenie kolejnego dziecka w okresie urlopu rodzicielskiego
 • zasady udzielania urlopu ojcowskiego
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
 • dokumentowanie prawa do zasiłku

14.45 – 15.00      Pytania i dyskusja.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater