Ruszają konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy

Jeszcze w tym roku mają się rozpocząć konsultacje społeczne projektów zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – zapowiedział resort funduszy i polityki regionalnej.
• Ważne, żeby w konsultacjach wzięli udział eksperci, strona społeczna, pracodawcy i organizacje pozarządowe – uważa Konfederacja Lewiatan.

Krajowy Plan Odbudowy to lista planowanych inwestycji, projektów strategicznych, które mają pomóc w odbudowaniu kondycji gospodarki po pandemii. Musimy go przygotować, aby skorzystać z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska może dostać z niego 23,1 mld euro w formie grantów i 34,2 mld euro w formie pożyczek.

 

– KPO to ogromna szansa dla Polski – szansa na transformację energetyczną, cyfryzację, na wyjście z kryzysu. Cieszymy się, że resort funduszy i polityki regionalnej zdecydował o uruchomieniu konsultacji w sprawie projektów. Dzięki temu plan może powstawać transparentnie, a ocena projektów może być oparta o jasne zasady. Istotne jest, aby w konsultacjach wzięli udział eksperci, strona społeczna, organizacje pracodawców i organizacje pozarządowe. Ponad 57 mld euro nie można zmarnować. Krajowy Plan Odbudowy powinien być odważny, efektywny i reformatorski – mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Aż 37% wydatków z Funduszu Odbudowy ma być przeznaczona na projekty dotyczące klimatu. Dlatego Konfederacji Lewiatan proponuje, aby ocena programów wsparcia w ramach KPO uwzględniała m.in. cele Europejskiego Zielonego Ładu, synergię z dokumentami strategicznymi takimi jak: Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, Polityka energetyczna państwa 2040 i Polityka ekologiczna państwa do 2030 r.

– Programy wsparcia powinny w sposób kompleksowy akcentować potrzebę budowania gospodarki niskoemisyjnej i uwzględniać pomoc dla inwestycji m.in. w efektywność energetyczną, odnawialne źródła energii i inne – mówi Dorota Zawadzka- Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Konsultacje społeczne KPO rozpoczną się jeszcze w grudniu i potrwają do końca stycznia. Następnie musi go przyjąć rząd, a najpóźniej w kwietniu 2021 r. trafi do Komisji Europejskiej. Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie KPO przez wszystkie kraje UE. Pieniądze popłyną do stolic najwcześniej w drugiej połowie 2021 r., ale w ramach KPO można będzie rozliczyć koszty poniesione przez państwa członkowskie od lutego 2020 r., o ile te projekty znajdą się w zaakceptowanym już KPO. Wypłaty funduszy będą się odbywać w transzach, w zależności od postępów w realizowaniu założonych celów (tzw. kamienie milowe).

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater